Αρνητικότητα και άρνηση κατά την μελέτης.

Ερωτήσεις – απαντήσεις για την τρέχουσα κατάσταση.Αρνητικότητα και άρνηση κατά την μελέτης.
Γιώργος ρωτήθηκε πριν από 1 έτος

Ο γιός μου μαθητής της τρίτης δημοτικού παρουσιάζει αρνητικότητα κατά την μελέτη αλλά και άρνηση να συνεργαστεί και να διεκπεραιώσει τις εργασίες του αλλά και κατά την στιγμή της μελέτης του. Πάντα βιάζονται να τελειώσει αλλά ήθελε να κάνει όλες τις υποχρεώσεις του για το σχολείο του αλλά και για το φροντιστήριο. Θέλω να τον κάνω να θέλει να μάθει και όχι να τον αναγκάζω να μάθει. Ευχαριστώ πολύ!

1 απαντήσεις
Σοφία Μπαλοδήμου Επιτελείο απαντήθηκε πριν από 1 έτος

Θα μπορούσατε να δοκιμάσετε να οργανώσετε (π.χ. από την Κυριακή), συναποφασίζοντας, το εβδομαδιαίο πρόγραμμα μελέτης και άλλων δραστηριοτήτων της εβδομάδας.
Δώστε στο μαθητή τη δυνατότητα επιλογής της ώρας π.χ αν θα ξεκινάει τη μελέτη του στις 9:00, 9:30, 10:00 ή άλλη ώρα. Επίσης, με ποιο μάθημα θα ξεκινάει, με ποιο θα συνεχίζει κλπ. Συμφωνείστε για ολιγόλεπτα διαλείμματα λαμβάνοντας υπόψη και το μαθησιακό προφίλ του (χρόνος συγκέντρωσης, αντίδραση σε εξωτερικά ερεθίσματα, κόπωση). Αφήστε το μαθητή να προτείνει τη διάρκεια της μελέτης και ενθαρρύνεται προτάσεις του που διευκολύνουν τη διαδικασία, ενισχύοντας το αίσθημα της αυτενέργειας.
Κάντε ένα όμορφο πινακάκι με το πρόγραμμα, το οποίο μπορεί να κολλήσει ο μαθητής στο δωμάτιό του, ώστε να αντιληφθεί και οπτικά ότι ο χρόνος μελέτης είναι συγκεκριμένος και ακολουθεί αρκετός ελεύθερος χρόνος για παιχνίδι, άθληση και άλλες δραστηριότητες (ακόμη και όταν μελετούν λίγο, συνήθως στο μυαλό των παιδιών υπάρχει η αντίληψη ότι μελετούν πολλές ώρες και ότι έχουν ελάχιστο ελεύθερο χρόνο).
Το περιβάλλον και το πρόγραμμα μελέτης πρέπει να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες του παιδιού σας. Φροντίστε να υπάρχει ένας τακτοποιημένος χώρος μελέτης, όσο το δυνατόν λιγότεροι διασπαστικοί παράγοντες (δυνατοί θόρυβοι) , διαθέσιμο σχολικό υλικό (φωσφορούχοι μαρκαδόροι για υπογράμμιση, μολύβια, ξύστρες, κ.ά), επιδιώκοντας μια ρουτίνα στο καθημερινό μαθησιακό του περιβάλλον.
Επιβραβεύεστε άλλοτε ηθικά, υλικά ή με ό,τι λειτουργεί στο συγκεκριμένο μαθητή αρχικά την προσπάθεια τήρησης του προγράμματος και στη συνέχεια την ολοκλήρωση ενός συγκεκριμένου μαθησιακού στόχου, κ.ά.. Επιβραβεύεστε λεκτικά την προσπάθεια να επιμείνει στην επίλυση ενός προβλήματος ακόμη κι αν αυτό τον δυσκόλεψε. Συζητήστε στο τέλος της εβδομάδας δυσκολίες που ανέκυψαν, πιθανές τροποποιήσεις, βελτιώσεις του προγράμματος.
Λειτουργείστε και οι ίδιοι ως πρότυπα για το παιδί σας. Δώστε οι ίδιοι το παράδειγμα αγάπης για τη γνώση διαβάζοντας κι εσείς ένα βιβλίο, μία εφημερίδα, ένα άρθρο. Διαβάστε μαζί π.χ. ένα άρθρο που σχετίζεται με τα ενδιαφέροντά του π.χ. άθληση, ζώα, κ.ά. Χρησιμοποιείστε λεξιλόγιο που προτρέπει και κινητοποιεί π.χ. «περιμένω με ανυπομονησία π.χ. να διαβάσω την έκθεσή σου για την τάξη σου, τις προτάσεις σου για το περιβάλλον»). Παίξτε μαζί του π.χ. scrabble, όνομα-ζώα- φυτά, memory, και άλλα εκπαιδευτικά παιχνίδια…μαθαίνει έτσι να αγαπά τη γνώση… παίζοντας…