Δυσκολία στην αναγνωση

Κυριακή Φουστανα ρωτήθηκε πριν από 1 έτος
1 απαντήσεις
Μαρίνα Γιαβρίμη Επιτελείο απαντήθηκε πριν από 1 έτος

Η αναγνωστική δεξιότητα και η κατάκτηση του μηχανισμού της ανάγνωσης εξελίσσεται με διαφορετικό ρυθμό σε κάθε παιδί όπως κι ο αναπτυξιακός τους ρυθμός. Ο σημαντικότερος παράγοντας στον οποίο οφείλεται η δυσκολία στην ανάγνωση είναι η ύπαρξη προβλημάτων στη γλωσσική επεξεργασία.Αυτο που ονομάζουμε ελλειματικη φωνολογικη επίγνωση και αφορά την αποθήκευση, την ανάκληση και την επεξεργασία των λέξεων σαν σύνολα, θεωρείται σοβαρός αιτιολογικός παράγοντας πρόβλεψης, των αναγνωστικων δυσκολιών.Κάποια χαρακτηριστικά των δυσκολιών στην ανάγνωση έχουν σχέση με το λάθος διάβασμα των λέξεων, με την παράλειψη συλλαβων ή γραμμάτων, τη δυσκολία στην αποκωδικοποίηση των διψηφων συμφώνων, το κομπιασμα, την αγνόηση των σημείων στίξης και τον λάθος τονισμό των λέξεων, του μη χρωματισμού του λόγου,κτλ.Ωστόσο τα παραπάνω παραδείγματα δεν αποτελούν κριτήρια διάγνωσης. Σε κάθε περίπτωση που οι δυσκολίες του παιδιού σας επιμένουν στο χρόνο, θα ήταν βοηθητικό να πραγματοποιηθεί μια αξιολόγηση από Διεπιστημονική ομάδα, όπως πχ από το ΚΕΣΥ πρώην ΚΕΔΔΥ ή αναγνωρισμενο Ιατροπαιδαγωγικο κέντρο της χώρας. Με την κατάλληλη κι εξατομικευμενη παρέμβαση οι δυσκολίες στην ανάγνωση, μπορούν να αντιμετωπιστουν σε ικανοποιητικό βαθμό.