Κατατακτήριες απόφοιτοι ιεκ

Μαρίνα ρωτήθηκε πριν από 1 έτος

Μπορούν οι απόφοιτοι ιεκ να δώσουν κατατακτήριες εξετάσεις για τα αει και τα τει της χώρας, έχοντας την πιστοποίηση. 

1 απαντήσεις
Δημήτριος Μπούμπας Επιτελείο απαντήθηκε πριν από 1 έτος

Η επιτροπή είναι αναρμόδια να σας απαντήσει. Σας ευχαριστούμε!