Αναθέσεις – εκπαιδευτικοί – επικοινωνία με εκπαιδευτικούς

Στο σχολείο απασχολούνται εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων. Η παρακάτω λίστα θα ανανεώνεται μέχρι τον επίσημο ορισμό τους