Ενημερωτική συνάντηση με εκπαιδευτικούς Πληροφορικής Σάμου

«Ενημέρωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Σάμου. »

Η συνάντηση
απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς Πληροφορικής της Σάμου, καθώς και σε εκπαιδευτικούς που διδάσκουν Πληροφορική σε σχολικές μονάδες της Σάμου.

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018 και ώρες 8:45 μέχρι 11:45 μέσω εργαλείων τηλε-εκπαίδευσης (Big Blue Button) του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, και σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

ΧΡΟΝΟΣ/ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
08.45΄-10.00΄ 75΄ Επικοινωνία με εκπαιδευτικούς Πληροφορικής Α/θμιας. Συζήτηση για τη μέθοδο STEM σε μαθητές Α/θμιας.
10.30΄-11.45΄ 75΄ Επικοινωνία με εκπαιδευτικούς Πληροφορικής Β/θμιας. Η ρομποτική στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο.