Ενημέρωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Λήμνου, Αγ. Ευστρατίου.

«Ενημέρωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Λήμνου, Αγ. Ευστρατίου. »

Η συνάντηση απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς Πληροφορικής, καθώς και σε εκπαιδευτικούς που διδάσκουν Πληροφορική στη Λήμνο και στον Αγ. Ευστράτιο.

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018 και ώρες 8:45 μέχρι 10:00 μέσω εργαλείων τηλε-εκπαίδευσης (Big Blue Button) του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, και σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

ΧΡΟΝΟΣ/ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
08.45΄-10.00΄ 75΄ Επικοινωνία με εκπαιδευτικούς Πληροφορικής. Μέθοδος STEM, εκπαιδευτική ρομποτική.