Υλικό για τηλεκπαιδεύσεις

Οι παρακάτω οδηγοί διατίθενται στους εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου για την διευκόλυνση του έργου τους.

Video με οδηγίες εγγραφής μαθητή στο ΠΣΔ (για τους γονείς)

Video χρήσης της πλατφόρμας e-me από ΠΕΚΕΣ Δ. Ελλάδας

Video για τη σύνδεση των μαθητών στο Webex και για τη δημιουργία συνάντησης από τον εκπαιδευτικό ( Από Α. Μήσιου- Πυθαγόρειο Γ/σιο Σάμου και Γ/σιο Πύργου)

Video χρήσης εφαρμογής webex από ΥΠΑΙΘ

Video για τον οδηγό εγκατάστασης και χρήσης του webex για τον εκπαιδευτικό

Ενδεικτικά αρχεία για οργάνωση μαθημάτων τηλεκπαιδεύσεων

Πρακτικές και υλικό για την εξΑΕ (για ΠΕ04)