Ψηφιακά παιχνίδια

Στις 19/04/2019 έγινε από τον Σ.Ε.Ε. Ι. Συρρή ενημέρωση/συζήτηση με τους μαθητές των Μουσικών Σχολείων Χίου και Σάμου για τα ψηφιακά παιχνίδια.