Ενημέρωση
Κυριακή Απρίλιος 30, 2017

Πίνακας εκτέλεσης Προϋπολογισμού Φεβρουαρίου 2017

Πίνακας εκτέλεσης Προϋπολογισμού Φεβρουαρίου 2017 (σύμφωνα με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν. 4305/2014)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ-ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ – Α΄ ΦΑΣΗ

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και ΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου καλεί για υποβολή αιτήσεων στο Μεταλυκειακό  Έτος-Τάξη Μαθητείας με βάση τις ειδικότητες και τα ΕΠΑ.Λ. της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου του Πίνακα 1, τους κατόχους  απολυτηρίου και πτυχίου ΕΠΑ.Λ. (ηλικίαςέως 24 ετών, οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης) των ακόλουθων ειδικοτήτων όπως αντιστοιχίζονται βάσει της υπ’  αριθμ. 131149/Γ2/18-08-2014 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2298/τ.Β/2014).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ-ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ – Α΄ ΦΑΣΗ

Δελτίο Τύπου για την εφαρμογή του θεσμού του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μετά την πιλοτική εφαρμογή του θεσμού του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας προχωρά την εφαρμογή του στο σύνολο των Διευθύνσεων της χώρας. Η Μαθητεία αποτελεί μία εναλλακτική διαδρομή για αποφοίτους ΕΠΑΛ στο πλαίσιο της αναβάθμισης των επαγγελματικών τους προσόντων.

Δελτίο Τύπου για την εφαρμογή του θεσμού του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας