Ειδικής Αγωγής
Σάββατο Δεκέμβριος 15, 2018

Σχολικοί Σύμβουλοι Ειδικής Αγωγής

 

Κωδικός

Ονοματεπώνυμο

Έδρα

Σχολική Περιφέρεια

Τηλέφωνο

e-mail

ΠΕ 70 (Δασκάλων)

ΤΡΙΠΟΛΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Μυτιλήνη

15η Περιφ. Ειδικής Αγωγής