Ειδικής Αγωγής
Κυριακή Νοέμβριος 19, 2017

Σχολικοί Σύμβουλοι Ειδικής Αγωγής

 

Κωδικός

Ονοματεπώνυμο

Έδρα

Σχολική Περιφέρεια

Τηλέφωνο

e-mail

ΠΕ 70 (Δασκάλων)

ΤΡΙΠΟΛΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Μυτιλήνη

15η Περιφ. Ειδικής Αγωγής