Δελτία Τύπου
Δευτέρα Δεκέμβριος 09, 2019
logo_001.jpg

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Πίνακας εκτέλεσης προϋπολογισμού Αυγούστου 2016