Γενικά Θέματα
Τρίτη Οκτώβριος 22, 2019
logo_001.jpg

Μήνυμα του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την επέτειο της 17ης Νοέμβρη (11-11-2015)

Σας κοινοποιούμε μήνυμα του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Νικολάου Φίλη για την επέτειο της 17ης Νοέμβρη.

Μήνυμα του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την επέτειο της 17ης Νοέμβρη