Π.Ε.Κ.
Σάββατο Δεκέμβριος 15, 2018

Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο Βορείου Αιγαίου

Π.Ε.Κ. Μυτιλήνης Γ. Μούρα 10, Μυτιλήνη, 81100, ΛΕΣΒΟΣ

Τηλέφωνο: 22510-41536 και 22510-21234

Φαξ: 22510-27790

Email: mail[AT]pek.les.sch.gr

http://pek.les.sch.gr/