Η σελίδα έχει δοκιμαστεί σε Firefox και Google Chrome.

Σε Internet explorer πρέπει να απενεργοποιηθεί η λειτουργία συμβατότητας.