Στελέχωση της υπηρεσίας

Η υπηρεσία στελεχώνεται με ειδικούς επιστήμονες (Κοινωνικούς λειτουργούς και Ψυχολόγους) και Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου που υπηρετούν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου. Η παράθεση των ονομάτων γίνεται αλφαβητικά βάσει του επωνύμου.