το Διαπεριφερειακό Δημοτικό σχολείο εξΑΕ

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου διοργανώνει δια μέσου του 1ου και 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Βορείου Αιγαίου, το Διαπεριφερειακό Δημοτικό σχολείο εξΑΕ για μαθητές που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και δεν έχουν φυσική παρουσία στο σχολείο τους και εκπαιδευτικούς που βρίσκονται σε ειδική άδεια λόγω των υγειονομικών συνθηκών.

Στο Διαπεριφερειακό Δημοτικό Σχολείο εξΑΕ φοιτούν μαθητές και διδάσκουν εκπαιδευτικοί που ανήκουν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης: Στερεάς Ελλάδας, Κρήτης, Νοτίου και Βορείου Αιγαίου.

Το σχολείο λειτουργεί διαδικτυακά, μαθητές και εκπαιδευτικοί παραμένουν ασφαλείς συμμετέχοντας στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (εξΑΕ).

Κάθε τάξη έχει έναν σύνδεσμο (link) στον οποίο μαθητές και εκπαιδευτικοί συνδέονται καθημερινά για να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία η οποία έχει χωριστεί σε 2 ζώνες, τη ζώνη διδασκαλίας και τη ζώνη μελέτης.

Η ζώνη διδασκαλίας ξεκινάει 8:00 και τελειώνει στις 12:00 και περιλαμβάνει 6ωρο ωρολόγιο πρόγραμμα όπου η κάθε ώρα έχει διάρκεια 30 – 35 λεπτά και κατόπιν υπάρχει 5-10 λεπτά διάλειμμα. Στη διάρκεια της εβδομάδας υπάρχουν 30 ώρες σύμφωνα με το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα των 6θέσιων Δημοτικών σχολείων και διδάσκονται όλα τα μαθήματα που προβλέπεται σύμφωνα με την: Φ12/657/70691/Δ1/26-04-2016 ΥΑ (ΦΕΚ 1324 Β). Η κατανομή και ανάθεση διδακτικών ωρών γίνεται σύμφωνα με την τροποποίηση που ισχύει με το άρθρο 3, ν. 4692/2020 (Α΄ 111). Μπορείτε να δείτε το εβδομαδιαίο αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα ανά τάξη εδώ.

Κάθε διδακτική ώρα είναι συνδεδεμένοι ταυτόχρονα 2 εκπαιδευτικοί ώστε να αντιμετωπίζονται τεχνικά προβλήματα μαθητών και εκπαιδευτικών και να ενισχύεται η λειτουργία της σύγχρονης και της ασύγχρονης εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, ο πρώτος εκπαιδευτικός αναλαμβάνει τη διεξαγωγή του μαθήματος, τη διαχείριση της τάξης, την επικοινωνία με τους μαθητές (σύγχρονη εκπαίδευση). Ο δεύτερος εκπαιδευτικός παρακολουθεί το μάθημα, βοηθάει τους μαθητές και τον πρώτο εκπαιδευτικό όπου χρειαστεί και παράγει κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό για το μάθημα το οποίο αναρτά στις πλατφόρμες ασύγχρονης εκπαίδευσης (e-me, η-τάξη). Ο δεύτερος εκπαιδευτικός αναλαμβάνει την ανατροφοδότηση των μαθητών για τις εργασίες – υλικό της ασύγχρονης εκπαίδευσης είτε μέσω των ψηφιακών πλατφορμών είτε κατά τη διάρκεια της δια ζώσης διδασκαλίας.

Η ζώνη μελέτης εκτείνεται από τις 12:00 μέχρι τις 13:15 στον ίδιο σύνδεσμο της τάξης. Σκοπός της ζώνης αυτής είναι η υποστήριξη των μαθητών τόσο σε τεχνικό επίπεδο όσο και στη μαθησιακή διαδικασία. Στη ζώνη αυτή είναι συνδεδεμένοι 2 εκπαιδευτικοί και όσοι μαθητές επιθυμούν να έχουν την υποστήριξή τους.

Ειδική μέριμνα έχει ληφθεί για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες ή ιδιαίτερα προβλήματα υγείας. Για τους μαθητές αυτούς λειτουργούν τμήματα εξατομικευμένης εκπαίδευσης.

Το Διαπεριφερειακό Δημοτικό Σχολείο εξΑΕ συνεργάζεται με το σχολείο των μαθητών και τον δάσκαλο της τάξης τους και ενημερώνει το σχολείο για τις απουσίες.

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στο σχολείο υποστηρίζονται παιδαγωγικά επιστημονικά και τεχνικά από τους Σ.Ε.Ε. του 1ου και 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Βορείου Αιγαίου.

Η 1η εβδομάδα λειτουργίας του σχολείου (2/11/2020 μέχρι και 6/11/2020) είναι δοκιμαστική και θα διεξάγεται μόνο η ζώνη διδασκαλίας (8:00 – 12:00) με σκοπό να προσαρμοστούν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί στο νέο περιβάλλον, να γνωριστούν μεταξύ τους, να διαγνωστεί το γνωστικό επίπεδο των μαθητών και να αντιμετωπισθούν τεχνικά προβλήματα. Τις επόμενες εβδομάδες, το σχολείο θα λειτουργήσει σε πλήρη ανάπτυξη.

Ευχαριστούμε τις οικογένειες των μαθητών για τη συνεργασία τους.

Ευχές για υγεία και δημιουργικό έργο στους εκπαιδευτικούς του σχολείου. Υγεία και καλή πρόοδο στους μαθητές μας.

Οι Οργανωτικοί Συντονιστές

1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Βορείου Αιγαίου, Σ.Ε.Ε. ΠΕ70 Τσάκαλος Μιχαήλ, 1pekesva@sch.gr

2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Βορείου Αιγαίου, Σ.Ε.Ε. ΠΕ86 Συρρής Ιωάννης, 2pekesva@sch.gr

Σ.Ε.Ε. ΠΕ04 Σωτηρίου Σοφία, Σ.Ε.Ε. ΠΕ86 Συρρής Ιωάννης, οργάνωση και συντονισμός των εργασιών του σχολείου

Οι Σ.Ε.Ε. ΠΕ70 Βορείου Αιγαίου, Πάσχου Αγγελική, Μπούμπας Δημήτριος, Βούλγαρης Σταμάτιος, παιδαγωγικοί υπεύθυνοι του σχολείου