Σύνδεσμοι τάξεων

Αν σας ζητήσει κωδικό για να μπείτε στην τάξη σας θα πληκτρολογήσετε 123456

Οι σύνδεσμοι των τάξεων που συνδέονται μαθητές και εκπαιδευτικοί είναι οι παρακάτω:

Α’ τάξη (mt ok1) : https://minedu-primary.webex.com/minedu-primary/j.php?MTID=m39910ed8dbc28a3fc6623bec5f14e7fa

A’ τάξη παράλληλη (κ. Καρανδινάκη ok1) https://minedu-primary.webex.com/minedu-primary/j.php?MTID=m9bc16d9a87ef856d47aacc4b63053596

Β’ τάξη (am οκ1): https://minedu-primary.webex.com/minedu-primary/j.php?MTID=m0d2d828c76d8271fa905bd7d3a5c96b9

Γ’ τάξη (mm οκ1) : https://minedu-primary.webex.com/minedu-primary/j.php?MTID=m17ad0c5f715153a9bafd011406622ebd

Δ’ Τάξη (ts οκ1): https://minedu-primary.webex.com/minedu-primary/j.php?MTID=m9575b772c036a7aff75c6f761a765594

Δ’ Τάξη παράλληλη (κ. Κακουλάκη οκ1): https://minedu-primary.webex.com/minedu-primary/j.php?MTID=maff64e1303216bb524ddb4cf3e5c3f9e

Ε’ τάξη (em οκ1): https://minedu-primary.webex.com/minedu-primary/j.php?MTID=m466272074c9dfa9e3fcc4af76d326f57

ΣΤ’ τάξη (sp οκ1): https://minedu-primary.webex.com/minedu-primary/j.php?MTID=maf6239faa1cf5bfa096a96cec2bf8e0d

Γαλλικά Ε’ και ΣΤ΄τάξης (ss οκ1): https://minedu-primary.webex.com/minedu-primary/j.php?MTID=m00bb1daaf250489e4d1742c9a7ad4b3c

ΣΤ τάξη παράλληλη (Παπαδημητράκης οκ2) https://minedu-primary.webex.com/minedu-primary/j.php?MTID=m9889675164ad3de2dec25e8d11efdc57

Παρακαλώ να συνδέεστε 15 λεπτά πριν το μάθημά σας.

Ενδέχεται να υπάρχουν αλλαγές στους παραπάνω συνδέσμους. Παρακαλούμε να ενημερώνεστε από την παρούσα ιστοσελίδα.

Σε περίπτωση προβλήματος μπορείτε να επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο της τάξης, τον αναπληρωματικό εκπαιδευτικό και με τους Σ.Ε.Ε.