Επιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών Δ.Υ.Ε.Π.

«Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Β/θμιας σε Τάξεις Υποδοχής και σε Δ.Υ.Ε.Π.»

Η επιμόρφωση απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς Β/θμιας, διδάσκοντες σε Τάξεις Υποδοχής και Δομές Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων που λειτουργούν σε Γυμνάσια και ΕΠ.Α.Λ.  της Χίου.

Πραγματοποιήθηκε με τη μορφή υποδειγματικής διδασκαλίας σε τάξεις Δ.Υ.Ε.Π. που λειτουργούν στο 3ο Γυμνάσιο Χίου την Παρασκευή, 23/11/2018 (14.30΄-17.00΄).

Επιμορφωτές/-τριες:

  • Συρρής Ιωάννης, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Εκπαιδευτικών ΠΕ86, 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Β. Αιγαίου – Χίος
  • Σεβαστή Παΐδα, ΠΕ60, Συντονίστρια Εκπαίδευσης Προσφύγων ΒΙΑΛ-Χίος.
  • Καλλιόπη Σαχτούρη, ΠΕ05, Συντονίστρια Εκπαίδευσης Προσφύγων ΒΙΑΛ-Χίος.
  • Κυριακή Βαγιάνου, ΠΕ02, καθηγήτρια στο 1ο Γυμνάσιο Χίου.