Ασφάλεια Διαδικτύου- ενημέρωση

Στο 7ο Δημοτικό σχολείο Χίου, στις 26-02-2018, έγινε συζήτηση-ενημέρωση για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο, στους μαθητές της πέμπτης Δημοτικού. Την ενημέρωση ανέλαβαν 4 μαθητές του 1ου ΓΕΛ Χίου υπό την καθοδήγηση τους Ι. Συρρή (Σ.Ε.Ε. Πληροφορικής).