Ομάδες εκπαιδευτικής υποστήριξης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Στις 28/02/2019 το 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. παρουσίασε στους Διευθυντές των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Χίου και Σάμου δια του Οργανωτικού Συντονιστή Ι. Συρρή και του Σ.Ε.Ε. Φιλολόγων Ν. Χαβιάρα, με τη συνδρομή της Υπευθύνου του Κ.Ε.Σ.Υ. Χίου και του Σ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής Σ. Ψαραδέλλη τη διαδικασία για τη σύσταση ομάδων εκπαιδευτικής υποστήριξης.