Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.
Τετάρτη Ιούνιος 12, 2024
logo_0012.jpg

Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Πρόεδρος

Στρατάκη-Συβρή Αικατερίνη

Αναπληρώτρια Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου

Αντιπρόε­δρος

Βούλγαρης Σταμάτιος

Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ70 του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Βορείου Αιγαίου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70

Μέλη

Εμμανουηλίδου Αλεξάνδρα

Διευθύντρια Α/θμιας Εκπ/σης Σάμου

Καρατόλιος Κωνσταντίνος

Εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης

Καλαμιδιώτου Βασιλεία

Εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης

Γραμματέας Κουκέλλη Κυριακή κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων που υπηρετεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου

 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Πρόεδρος

Βούλγαρης Δημήτριος

Διευθύντρια Α/θμιας Εκπ/σης Χίου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70

Αντιπρόε­δρος

Χατζηγιάννη Ευανθία

Σύμβουλο Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών Λέσβου

Μέλη

Ρες Ιωάννη

Διευθυντή Α/θμιας Εκπ/σης Χίου

Κουδιγκέλη Βασιλεία Αιρετή εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης
Γιαννακού Αικατερίνη

Αιρετή εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης

Γραμματέας Κανάρου Ηλέκτρα κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιιστικού που υπηρετεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου