Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.
Σάββατο Δεκέμβριος 15, 2018

Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Πρόεδρος

Καλάργαλης Αριστείδης

Περιφερειακός  Διευθυντής Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου

Αντιπρόε­δρος

Λυκιαρδοπούλου Σταυρούλα

Προϊσταμένη του Τμήματος Επιστημονικής ? Παιδαγωγικής
Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, Σχολική Σύμβουλος της 49ης περιφέρειας Σχολικών Συμβούλων Προσχολικής Αγωγής, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ60

Μέλη

Κελεπερτζής Αριστείδης

Διευθυντής Α/θμιας Εκπ/σης Χίου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70

Αμπαζής Γεώργιος

Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης

Στρατάκη Αικατερίνη

Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών
Α/θμιας Εκπ/σης

Γραμματέας Ορφανίδου Όλγα Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70
αποσπασμένη στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου

 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Πρόεδρος

Τσολερίδου Αναστασία

Διευθύντρια Α/θμιας Εκπ/σης Λέσβου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70

Αντιπρόε­δρος

Τσάκαλος Μιχαήλ

Σχολικός Σύμβουλος της 1ης Περιφέρειας Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης Λέσβου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70

Μέλη

Ζαβουδάκης Παναγιώτης

Διευθυντής Α/θμιας Εκπ/σης Σάμου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70

Μακροθανάσης Δημήτριος Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, αιρετός εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών
Α/θμιας Εκπ/σης
Γιαννακού Αικατερίνη

Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ06, αιρετός εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών
Α/θμιας Εκπ/σης

Γραμματέας Χατζηχαλκιά Μαρία Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ06
αποσπασμένη στην Περιφερειακή Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου