Επικοινωνία
Παρασκευή Μάρτιος 01, 2024
logo_0012.jpg
Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Όνομα Τηλέφωνο Τηλεομοιοτυπία Περιοχή Κατάσταση Χώρα
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΝΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 22510 48155 Μυτιλήνη Λέσβος Ελλάδα
Γραμματεία Περιφερειακού Διευθυντή 2251048160 / 48152
Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης 2251048156
Θέματα Π/θμιας Εκπ/σης & Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. 2251048158
Θέματα Δ/θμιας Εκπ/σης & Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 2251048157 / 48151
Θέματα Ιθαγένειας 2251048153
Θέματα Ειδικής Αγωγής 2251048161
Μετακινήσεις εκπαιδευτικών και μαθητών-Σχολικές εκδομές 2251048163
Μετακινήσεις Στελεχών και Επιμορφώσεις Σχολικών Συμβούλων 2251048156
Μισθολογική κατάταξη αναπληρωτών 2251048162
Σχολικοί αγώνες 2251048169
Μαθητεία των ΕΠΑ.Λ. 2251060128