Επικοινωνία
Σάββατο Δεκέμβριος 15, 2018
Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Όνομα Τηλέφωνο Τηλεομοιοτυπία Περιοχή Κατάσταση Χώρα
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΝΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 22510 48155 Μυτιλήνη Λέσβος Ελλάδα
Γραμματεία Περιφερειακού Διευθυντή 2251048165 / 48152
Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης 2251048150
Τμήμα Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π/θμιας Εκπ/σης 2251048151
Τμήμα Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ/θμιας Εκπ/σης 2251048153
Θέματα Π/θμιας Εκπ/σης & Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. 2251048158 / 48160
Θέματα Δ/θμιας Εκπ/σης & Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 2251048154
Θέματα Ιθαγένειας 2251048162
Θέματα Ειδικής Αγωγής 2251048160
Μετακινήσεις εκπαιδευτικών και μαθητών-Σχολικές εκδομές 2251048163
Μετακινήσεις Στελεχών και Επιμορφώσεις Σχολικών Συμβούλων 2251048159