ΠΡΟΤΥΠΑ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Τετάρτη Ιούνιος 12, 2024
logo_0012.jpg

Τελικός πίνακας δεκτών υποψηφίων εκπαιδευτικών για πλήρωση θέσεων

Τελικός πίνακας δεκτών υποψηφίων εκπαιδευτικών για πλήρωση θέσεων  του 2ου Πειραματικού Νηπιαγωγείου Σάμου και Υποδιευθυντών/τριών  στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.»

                             

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

 


 

 

Κοινοποίηση πίνακα δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντών/τριών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία Βορείου Αιγαίου, όπως και για τη θέση προϊσταμένου/νης στο 2o Πειραματικό Νηπιαγωγείο Σάμου

Σας κοινοποιούμε τους τελικούς πίνακες δεκτών υποψηφίων για τις θέσεις Υποδιευθυντών/τριών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία Βορείου Αιγαίου, όπως και για τη θέση προϊσταμένου/νης στο 2Πειραματικό Νηπιαγωγείο Σάμου, όπως αυτοί καταρτίστηκαν μετά την εξέταση των ηλεκτρονικών φακέλων των ενδιαφερομένων από την ΠΕΠΠΣ Β. Αιγαίου.

Πίνακας δεκτών υποψηφίων

Αιτήσεις δεκτών αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία της Π.Δ.Ε. Βορείου Αιγαίου

Αιτήσεις δεκτών αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία της Π.Δ.Ε. Βορείου Αιγαίου:

1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Μυτιλήνης

1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Σάμου

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι οι ενστάσεις υποβάλλονται μέχρι αύριο Πέμπτη 24/08/2023 και ώρα 23:59.