Π.Υ.Σ.Δ.Ι.Π.
Τετάρτη Ιούνιος 12, 2024
logo_0012.jpg

Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π Βορείου Αιγαίου

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Πρόεδρος

Παντελάρου-Μακρή Καλλιόπη

Μόνιμη υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Προϊσταμένη της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου

Μέλη

Μιχαλακέλλης Γεώργιος

Μόνιμος υπάλληλος, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης ΚΕΠ του Δήμου Μυτιλήνης

Λεμονός Γεώργιος

Μόνιμος υπάλληλος κλάδου ΠΕ Χημικών, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου

Καραμανώλη Σταματία Μόνιμη υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, αναπληρώτρια Προϊσταμένη του τμήματος Γ' Προσωπικού της Δ/νσης Π/θμιας Εκπ/σης Λέσβου
Αντωνίου Αλέξανδρος

Μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού της Δ/νσης Π/θμιας Εκπ/σης Χίου, ως αιρετό εκπρόσωπο των μονίμων υπαλλήλων

Μέλη ΙΔΑΧ
 
Φελλάς Ιωάννης Υπάλληλος ΙΔΑΧ κλάδου ΔΕ Διοικητικών-Λογιστικού της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Λέσβου

Μένη Μαρία

Υπάλληλος ΙΔΑΧ κλάδου ΔΕ Διοικητικών-Λογιστικού της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Χίου
Εισηγήτρια Μπαχά Ασπασία Μόνιμη υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομίκου, Προϊσταμένη του τμήματος Γ' Προσωπικού της Δ/νσης Π/θμιας Εκπ/σης Χίου
Γραμματέας Καλαβρέζου Ευδοκία Μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Προϊσταμένη του τμήματος Γ' Προσωπικού της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Πρόεδρος Βούκουνας Δημοσθένης Μόνιμος υπάλληλος, Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφ. Ενότητας Χίου
Μέλη Βουγιούκα Ευστρατία Μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού, Προϊσταμένη του ΚΕΠ Δήμου Λέσβου
Λαγουτάρης Γεώργιος

Μόνιμος υπάλληλος κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεοπόνων, Προϊστάμενο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου

Αρακά Αικατερίνη

Μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Προϊσταμένη του τμήματος Β' οικονομικού της Δ/νσης Α/θμιας Χίου
Βασιλέλλη Ευτέρπη Μόνιμη υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Διοικητικού -Λογιστικού της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου
Μέλη ΙΔΑΧ

Γέραλη Ειρήνη

Υπάλληλος ΙΔΑΧ κλάδου ΔΕ Προσωπικού και Η/Υ,Προϊσταμένη Τμήματος Δ' Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Λέσβου
Παπασταματάκης Δημήτριος Υπάλληλος ΙΔΑΧ κλάδου ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων της Δ/νσης Π/θμιας Εκπ/σης Χίου
Εισηγήτρια Βελισσαρίου Ευανθία Μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού-Οικονομικού Προϊσταμένη του τμήματος Α΄Διοικητικού της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Λέσβου
Γραμματέας Σαλτογιάννης Δημήτριος Μόνιμος υπάλληλος κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Λέσβου