Π.Υ.Σ.Δ.Ι.Π.
Σάββατο Ιούλιος 02, 2022
logo_001.jpg

Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π Βορείου Αιγαίου

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Πρόεδρος

Παντελάρου-Μακρή Καλλιόπη

Μόνιμη υπάλληλος του κλάδου ΠΕ01 Διοικητικού, Προϊσταμένη της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου

Μέλη

Μαυρονικόλα Ευφροσύνη

Μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΠΕ03 Πολιτικών Μηχανικών, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Λέσβου

Λεμονός Γεώργιος

Μόνιμος υπάλληλος κλάδου ΠΕ Χημικών, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου

Καλαντζή Βιργινία Μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Λέσβου, ως αιρετό εκπρόσωπο των μινίμων υπαλλήλων
Αντωνίου Αλέξανδρος

Μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού της Δ/νσης Π/θμιας Εκπ/σης Χίου, ως αιρετό εκπρόσωπο των μονίμων υπαλλήλων

Εισηγήτρια Καραμανώλη Σταματία Μόνιμη υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, αναπληρώτρια Προϊσταμένη του τμήματος Γ' Προσωπικού της Δ/νσης Π/θμιας Εκπ/σης Λέσβου
Γραμματέας Βαμβαδέλλη Κορνηλία Μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού της Δ/νσης Π/θμιας Εκπ/σης Λέσβου

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Πρόεδρος


 

 

Μέλη

 

 

 

Στυλιανίδου Μαριάνθη
Μόνιμη υπάλληλος του κλάδου ΠΕ6 Τοπογράφων Μηχανικών, Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου
Βουγιούκα Ευστρατία Μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού, Προϊσταμένη του ΚΕΠ Δήμου Λέσβου
Λαγουτάρης Γεώργιος

Μόνιμος υπάλληλος κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεοπόνων, Προϊστάμενο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου

Τζίτζιρας Ευστράτιος Μόνιμος υπάλληλος κλάδου ΤΕ Διοικητικό-Λογιστικό της Δ/νσης Π/θμιας Εκπ/σης Λέσβου
Πασπαλά Μαρία Μόνιμη υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Λέσβου
Γραμματέας Σαλτογιάννης Δημήτριος Μόνιμος υπάλληλος κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Λέσβου