Π.Υ.Σ.Δ.Ι.Π.
Τετάρτη Δεκέμβριος 13, 2017

Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π Βορείου Αιγαίου

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Πρόεδρος

Παντελάρου-Μακρή Καλλιόπη

Μόνιμη υπάλληλος του κλάδου ΠΕ01 Διοικητικού, Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου

Μέλη

Αληγιάννης Γρηγόριος

Μόνιμος υπάλληλος κλάδου ΠΕ01 Διοικητικού, Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου

Παρασκευάς Παναγιώτης

Μόνιμος υπάλληλος κλάδου ΠΕ Μηχανικών, Προϊστάμενος της Δ/νσης Βιομηχανίας - Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Καλαντζή Βιργινία Μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΔΕΙ Διοικητικού της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Λέσβου, ως εκπρόσωπος των μονίμων υπαλλήλων
Λούρου Αικατερίνη

Μόνιμη υπάλληλος του κλάδου ΔΕΙ Διοικητικού της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Χίου, ως εκπρόσωπος των μονίμων υπαλλήλων

Γραμματέας Μιχαλακέλλη Ιωάννα Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ06 (Αγγλικής Γλώσσας), αποσπασμένη στην Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Μέλη

Μαυρονικόλα Ευφροσύνη
Μόνιμη υπάλληλος του κλάδου ΠΕ3, Προϊσταμένη της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου Λέσβου
Κουρογένη Αφροδίτη Μόνιμη υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
Βελισσαρίου Ευανθία

Μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού της Δ.Δ.Ε. Λέσβου, ως εκπρόσωπος των μονίμων υπαλλήλων

Σαλτογιάμμης Παναγιώτης Μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού της Δ.Π.Ε. Λέσβου, ως εκπρόσωπος των μονίμων υπαλλήλων
Γραμματέας Κουκάρα Χαρίκλεια Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ06 (Αγγλικής Γλώσσας), αποσπασμένη στην Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου