Π.Υ.Σ.Δ.Ι.Π.
Σάββατο Δεκέμβριος 15, 2018

Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π Βορείου Αιγαίου

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Πρόεδρος

Παντελάρου-Μακρή Καλλιόπη

Μόνιμη υπάλληλος του κλάδου ΠΕ01 Διοικητικού, Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου

Μέλη

Μαυρονικόλα Αφροδίτη

Μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΠΕ03 Πολιτικών Μηχανικών, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Λέσβου

Λεμονός Γεώργιος

Μόνιμος υπάλληλος κλάδου ΠΕ Χημικών, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου

Τζίτζιρας Ευστράτιος Μόνιμος υπάλληλος κλάδου ΤΕ1 Διοικητικού της της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου, ως εκπρόσωπος των μονίμων υπαλλήλων
Αντωνίου Αλέξανδρος

Μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού της Δ/νσης Π/θμιας Εκπ/σης Χίου, ως εκπρόσωπος των μονίμων υπαλλήλων

Γραμματέας Βαμβαδέλλη Κορνηλία Μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού της Δ/νσης Π/θμιας Εκπ/σης Λέσβου

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Μέλη

Στυλιανίδου Μαριάνθη
Μόνιμη υπάλληλος του κλάδου ΠΕ6 Τοπογράφων Μηχανικών, Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου
Βουγιούκα Ευστρατία Μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού, Προϊσταμένη του ΚΕΠ Δήμου Λέσβου
Λαγουτάρης Γεώργιος

Μόνιμος υπάλληλος κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεοπόνων, Προϊστάμενο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου

Καλαντζή Βιργινία Μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Λέσβου
Σαλτογιάννης Παναγιώτης Μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού της Δ/νσης Π/θμιας Εκπ/σης Λέσβου
Γραμματέας Σαλτογιάννης Δημήτριος Μόνιμος υπάλληλος κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Λέσβου