Ανακοινώσεις
Δευτέρα Σεπτέμβριος 25, 2023
logo_001.jpg

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ ΣΤΑ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΚΑΙ ΣΔΕΥ ΤΗΣ Π.Δ.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-24 (ΝΕΟ)

Εν όψει των προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και στα ΣΔΕΥ αρμοδιότητάς μας, ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο για τα κάτωθι:

1) Η τοποθέτηση των αναπληρωτών μελών ΕΕΠ κλάδων ΠΕ23 και ΠΕ30, οι οποίοι προσλήφθηκαν στα ΣΔΕΥ των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Βορείου Αιγαίου, γίνεται με Απόφαση της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου, κατόπιν σχετικής αίτησης των ενδιαφερομένων.

2) Οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ προσέρχονται για ανάληψη υπηρεσίας απευθείας στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή στις έδρες των ΣΔΕΥ Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με τις σχετικές Αποφάσεις Πρόσληψης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. και κατά των οριζόμενων σε αυτές χρονικών προθεσμιών (7 και 8 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρες από 08:00 έως και 14:30). Κατ’ εξαίρεση και για λόγους ανωτέρας βίας, οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές ΕΕΠ μπορούν να προσέρχονται για ανάληψη υπηρεσίας αντί των εδρών των ΣΔΕΥ, στα αντίστοιχα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΑ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΣΔΕΥ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ)

ΕΝΤΥΠΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΣΔΕΥ (ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ)

3) Κατά την εμφάνισή τους για ανάληψη υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ καταθέτουν στα ΚΕ.Δ.Α.ΣΥ. ή στις έδρες των ΣΔΕΥ τα πιστοποιητικά ταυτοποίησης τους και τα αναφερόμενα, τόσο στην παρ. 8 του άρθρου 6 της με αριθμ. πρωτ. 104627/ΦΓ5/7.08.2020 (ΦΕΚ 344/10.8.2020 τ. Β), όσο και στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.minedu.gov.gr/anaplirotes δικαιολογητικά.

Ειδικά, τα κάτωθι έντυπα πρέπει να υποβληθούν στην υπηρεσία μας το αργότερο μέχρι ώρα 14.30 της ημέρας ανάληψης υπηρεσίας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αυθημερόν πρόσληψη στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. Σε διαφορετική περίπτωση δε θα ολοκληρωθεί η πρόσληψη και η Υπηρεσία μας δε θα ευθύνεται γι' αυτό.

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ/ΤΡΙΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

4) Όλοι οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ, προκειμένου να καταταχθούν και να προαχθούν μισθολογικάκατά την ημερομηνία ανάληψης της υπηρεσίας τους πρέπει να έχουν σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα στοιχεία σχετικά με την αναγνώριση προϋπηρεσίας τους, και την τυχόν  αναγνώριση συνάφειας Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών  και συγκεκριμένα:

Α) ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ (με ημερομηνία αυτή της ανάληψης υπηρεσίας)

Β) ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ (με ημερομηνία αυτή της ανάληψης υπηρεσίας)

Γ) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ (με ημερομηνία αυτή της ανάληψης υπηρεσίας)

Δ) Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας  που τυχόν διαθέτουν,  σε φορείς του δημοσίου ΚΑΙ  σε δημόσια σχολεία (εφόσον αυτά ζητηθούν).

Ε) Μεταπτυχιακούς Τίτλους Σπουδών (και αναγνώριση  από το ΔΟΑΤΑΠ για όσους προέρχονται από το εξωτερικό)

ΣΤ) Πρόσφατη Βεβαίωση ενσήμων τύπου ΑΣΕΠ.

 

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ: ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΕ 1 ΑΡΧΕΙΟ PDF (ΠΛΗΝ ΤΑ α) ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ   β) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ  γ) ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΑΡΧΕΙΑ PDF)

 

Όσο αφορά στις τοποθετήσεις των αναπληρωτών μελών ΕΕΠ, οι οποίοι προσλήφθηκαν σε ΣΔΕΥ αρμοδιότητάς μας, ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

 

1)  Οι αναπληρωτές που προσλαμβάνονται σε  ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ Βορείου Αιγαίου καλύνται να δηλώσουν ψηφιακά μέσω του ΟΠΣΥΔ , σειρά προτίμησης για όλες τις διαθέσιμες σχολικές μονάδες.

2) Η αίτηση-δήλωση προτιμήσεων στο ΟΠΣΥΔ για τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες θα γίνει από τους υποψήφιους την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2023

3) Οι αναπληρωτές θα πληροφορηθούν μέσω γραπτού μηνύματος SMS τη σχολική μονάδα τοποθέτησής τους την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2023

 

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων, επισυνάπτουμε την Απόφαση ίδρυσης των ΣΔΕΥ Βορείου Αιγαίου.

 

Η προθεσμία ανάληψης υπηρεσίας ορίζεται από την Πέμπτη 7 έως και την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2023, απευθείας στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. πρόσληψής τους ή στο σχολείο-έδρα του Σχολικού Δικτύου Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) που προσλαμβάνονται.

 

Πρόσκληση νεοδιόριστων μελών ΕΕΠ για υποβολή αίτησης

 

Η αναπληρώτρια Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Βορείου Αιγαίου

Καλεί

 

Τα μέλη ΕΕΠ πουέχουν διοριστεί σε Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕΔΑΣΥ  Βορείου Αιγαίου να υποβάλουν δήλωση προτίμησης από σήμερα Δευτέρα 28 Αυγούστου 2023 έως και την Τρίτη, 29 Αυγούστου 2023 και ώρα 23:59. Οι ενδιαφερόμενοι/ες στη δήλωση αναγράφουν κατά σειρά προτίμησης τα Σ.Δ.Ε.Υ. της περιοχής/δομής απόσπασής τους. Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική.

Η υποβολή της δήλωσης γίνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στο παρακάτω e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Σας γνωστοποιούμε συνοδευτικά τις κενές θέσεις των Σ.Δ.Ε.Υ. Βορείου Αιγαίου.

Συνημμένα:                                                                                                               

 

 1. Δήλωση προτίμησης
 2. Πίνακας κενών θέσεων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-ΕΕΠ (hot)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

 1. 1) Αναγγελία διορισμού (κοινοποιείται από το Υπουργείο στον νεοδιοριζόμενο υπάλληλο).
 2. 2) Έντυπο ατομικών στοιχείων νεοδιόριστου εκπαιδευτικού, το οποίο χορηγείται από την υπηρεσία (ΕΝΤΥΠΟ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ).
 3. 3) Αντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών. Οι τίτλοι ξένων πανεπιστημίων υποβάλλονται με επίσημη μετάφραση και με τη βεβαίωση αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ.
 4. 4) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις).
 5. 5) Αντίγραφα από τα οποία θα αποδεικνύονται τα: ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και ΑΜΑ (Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου στο ΕΦΚΑ).
 6. 6) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου τριμήνου για τους γονείς ενός ή και περισσότερων τέκνων.
 7. 7) Αίτηση χορήγησης οικογενειακού επιδόματος, εφόσον υπάρχουν τέκνα που πληρούν τις προϋποθέσεις του ν. 4354/2015. Ειδικά στην περίπτωση τέκνων που σπουδάζουν, πέραν του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, προσκομίζονται και οι αντίστοιχες βεβαιώσεις σπουδών (στις οποίες να αναφέρεται ρητά και η ημερομηνία πρώτης εγγραφής) (ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ).  
 8. 8) Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α (μόνο για τους άνδρες)
 9. 9) Δήλωση περιουσιακής κατάστασης, η οποία κατατίθεται σε κλειστό φάκελο (ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ)
 10. 10) Φωτοτυπία 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης ή εκτύπωση των στοιχείων λογαριασμού με πρώτο όνομα αυτό του νεοδιοριζόμενου υπαλλήλου, όπου θα αναγράφεται καθαρά το IBANτου λογαριασμού.
 11. 11) Πρωτότυπες γνωματεύσεις τελευταίου τριμήνου από παθολόγο ή γενικό ιατρό και ψυχίατρο, είτε του δημοσίου είτε του ιδιωτικού τομέα, περί υγείας και φυσικής καταλληλόλητας να ασκηθούν τα καθήκοντα θέσης.
 12. 12) Αντίγραφα μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων σπουδών, εφόσον υπάρχουν και δεν αποτελούν προσόν διορισμού, όπου αναγράφεται η ημερομηνία κτήσης. Για τους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών προσκομίζεται επιπλέον και η αντίστοιχη αναλυτική βαθμολογία. Οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής υποβάλλονται με επίσημη μετάφραση και με τη βεβαίωση αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ.
 13. 13) Αίτηση αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων σπουδών, εφόσον υπάρχουν και δεν αποτελούν προσόν διορισμού. Η αίτηση υποβάλλεται κατά την ανάληψη υπηρεσίας του νεοδιοριζόμενου υπαλλήλου (ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ή ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ).
 14. 14) Υπεύθυνη δήλωση με το γνήσιο της υπογραφής, η οποία χορηγείται από την υπηρεσία (ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ).
 15. 15) Ποινικό μητρώο (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).
 16. 16) Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ σε ισχύ (σε περίπτωση αναπηρίας διοριστέου/έας ή τέκνου αυτού/ής).
 17. 17) Αποδεικτικό 1ης ασφάλισης σε οποιασδήποτε ασφαλιστικό φορέα (π.χ. ΙΚΑ κ.α.), προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο νεοδιοριζόμενος υπάλληλος είναι παλιός ή νέος ασφαλισμένος (πριν ή μετά το 1993). Σημειώνεται ότι η βεβαίωση απογραφής ασφαλισμένου στο ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) δε θεωρείται αποδεικτικό πρώτης ασφάλισης.
 18. 18) Βεβαίωση προϋπηρεσίας στο Δημόσιο (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α α΄ και β΄ βαθμού), σε περίπτωση που αυτή έχει παρασχεθεί μέχρι 31/12/2010, δεδομένου ότι, σύμφωνα με την αριθμ. Φ80000/1536/105/04-04-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1050/τ. Β/30-05-2011), όσοι έχουν εργαστεί στο δημόσιο μέχρι και 31/12/2010, με οποιασδήποτε σχέση εργασίας (π.χ. αναπληρωτές, ωρομίσθιοι κ.α.) και με οποιασδήποτε διάρκεια, εντάσσονται στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου και μόνο αν το επιλέξουν, υποβάλλοντας αντίστοιχη αίτηση (με το γνήσιο της υπογραφής) στην υπηρεσία, στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του e-ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) (ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ).
 19. 19) Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας σε δημόσιους φορείς με ημερομηνία αυτή της ανάληψης υπηρεσίας. (ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ).
 20. 20) Βεβαίωση ενσήμων τύπου ΑΣΕΠ.
 21. 21) Φωτοαντίγραφα των Βεβαιώσεων Προϋπηρεσίας κατ’ έτος ξεχωριστά (όχι συγκεντρωτική εκτύπωση από το ΟΠΣΥΔ).
 22.  

Οι διοριζόμενοι/νες οφείλουν να παρουσιαστόυν στην έδρα της ΠΔΕ Βορείου Αιγαίου για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας από την Πέμπτη 17 έως και την Τετάρτη 23 Αυγόυστου 2023.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-ΕΕΠ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

 1. 1) Αναγγελία διορισμού (κοινοποιείται από το Υπουργείο στον νεοδιοριζόμενο υπάλληλο).
 2. 2) Έντυπο ατομικών στοιχείων νεοδιόριστου εκπαιδευτικού, το οποίο χορηγείται από την υπηρεσία (ΕΝΤΥΠΟ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ).
 3. 3) Αντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών. Οι τίτλοι ξένων πανεπιστημίων υποβάλλονται με επίσημη μετάφραση και με τη βεβαίωση αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ.
 4. 4) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις).
 5. 5) Αντίγραφα από τα οποία θα αποδεικνύονται τα: ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και ΑΜΑ (Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου στο ΕΦΚΑ).
 6. 6) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου τριμήνου για τους γονείς ενός ή και περισσότερων τέκνων.
 7. 7) Αίτηση χορήγησης οικογενειακού επιδόματος, εφόσον υπάρχουν τέκνα που πληρούν τις προϋποθέσεις του ν. 4354/2015. Ειδικά στην περίπτωση τέκνων που σπουδάζουν, πέραν του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, προσκομίζονται και οι αντίστοιχες βεβαιώσεις σπουδών (στις οποίες να αναφέρεται ρητά και η ημερομηνία πρώτης εγγραφής) (ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ).  
 8. 8) Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α (μόνο για τους άνδρες)
 9. 9) Δήλωση περιουσιακής κατάστασης, η οποία κατατίθεται σε κλειστό φάκελο (ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ)
 10. 10) Φωτοτυπία 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης ή εκτύπωση των στοιχείων λογαριασμού με πρώτο όνομα αυτό του νεοδιοριζόμενου υπαλλήλου, όπου θα αναγράφεται καθαρά το IBANτου λογαριασμού.
 11. 11) Πρωτότυπες γνωματεύσεις τελευταίου τριμήνου από παθολόγο ή γενικό ιατρό και ψυχίατρο, είτε του δημοσίου είτε του ιδιωτικού τομέα, περί υγείας και φυσικής καταλληλόλητας να ασκηθούν τα καθήκοντα θέσης.
 12. 12) Αντίγραφα μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων σπουδών, εφόσον υπάρχουν και δεν αποτελούν προσόν διορισμού, όπου αναγράφεται η ημερομηνία κτήσης. Για τους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών προσκομίζεται επιπλέον και η αντίστοιχη αναλυτική βαθμολογία. Οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής υποβάλλονται με επίσημη μετάφραση και με τη βεβαίωση αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ.
 13. 13) Αίτηση αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων σπουδών, εφόσον υπάρχουν και δεν αποτελούν προσόν διορισμού. Η αίτηση υποβάλλεται κατά την ανάληψη υπηρεσίας του νεοδιοριζόμενου υπαλλήλου (ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ή ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ).
 14. 14) Υπεύθυνη δήλωση με το γνήσιο της υπογραφής, η οποία χορηγείται από την υπηρεσία (ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ).
 15. 15) Ποινικό μητρώο (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).
 16. 16) Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ σε ισχύ (σε περίπτωση αναπηρίας διοριστέου/έας ή τέκνου αυτού/ής).
 17. 17) Αποδεικτικό 1ης ασφάλισης σε οποιασδήποτε ασφαλιστικό φορέα (π.χ. ΙΚΑ κ.α.), προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο νεοδιοριζόμενος υπάλληλος είναι παλιός ή νέος ασφαλισμένος (πριν ή μετά το 1993). Σημειώνεται ότι η βεβαίωση απογραφής ασφαλισμένου στο ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) δε θεωρείται αποδεικτικό πρώτης ασφάλισης.
 18. 18) Βεβαίωση προϋπηρεσίας στο Δημόσιο (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α α΄ και β΄ βαθμού), σε περίπτωση που αυτή έχει παρασχεθεί μέχρι 31/12/2010, δεδομένου ότι, σύμφωνα με την αριθμ. Φ80000/1536/105/04-04-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1050/τ. Β/30-05-2011), όσοι έχουν εργαστεί στο δημόσιο μέχρι και 31/12/2010, με οποιασδήποτε σχέση εργασίας (π.χ. αναπληρωτές, ωρομίσθιοι κ.α.) και με οποιασδήποτε διάρκεια, εντάσσονται στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου και μόνο αν το επιλέξουν, υποβάλλοντας αντίστοιχη αίτηση (με το γνήσιο της υπογραφής) στην υπηρεσία, στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του e-ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) (ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ).
 19. 19) Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας σε δημόσιους φορείς με ημερομηνία αυτή της ανάληψης υπηρεσίας. (ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ).
 20. 20) Βεβαίωση ενσήμων τύπου ΑΣΕΠ.
 21. 21) Φωτοαντίγραφα των Βεβαιώσεων Προϋπηρεσίας κατ’ έτος ξεχωριστά (όχι συγκεντρωτική εκτύπωση από το ΟΠΣΥΔ).
 22.  

Οι διοριζόμενοι/νες οφείλουν να παρουσιαστόυν στην έδρα της ΠΔΕ Βορείου Αιγαίου για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας από την Πέμπτη 17 έως και την Τετάρτη 23 Αυγόυστου 2023.