Ανακοινώσεις
Κυριακή Απρίλιος 02, 2023
logo_001.jpg

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΕΠ ΣΕ ΚΕΔΑΣΥ ΚΑΙ ΣΔΕΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Σας ανακοινώνουμε τους οριστικούς πίνακες μορίων μετάθεσης μελών ΕΕΠ που έχουν οργανική θέση σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και Σ.Δ.Ε.Υ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου για το σχολικό έτος 2022-2023. Οι πίνακες μορίων μετάθεσης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα (http://vaigaiou.pde.sch.gr/newsch) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου.

Επισημαίνουμε ότι δεν υπήρξε καμμία ένσταση επί των προσωρινών πινάκων μορίων μετάθεσης. 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΕΠ ΣΕ ΚΕΔΑΣΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΕΠ ΣΕ ΣΔΕΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ