Ανακοινώσεις
Τρίτη Απρίλιος 24, 2018

Ανακοίνωση πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων των αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην ΠΔΕ Βορείου Αιγαίου

Από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου και σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 56267/Ε4/5-4-2018 (ΦΕΚ 1284/τΒ΄/11-4-2018) Υ.Α. ανακοινώνεται ότι όσοι επιθυμούν να προσληφθούν για το διδακτικό έτος 2018-2019  από τους κλάδους α) ΠΕ 21, ΠΕ 22, ΠΕ 23, ΠΕ 24, ΠΕ 25, ΠΕ 28, ΠΕ 29, ΠΕ 30, ΠΕ 31  β) ΔΕ01-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού ως προσωρινοί αναπληρωτές με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας έως ένα διδακτικό έτος μπορούν να  υποβάλουν σχετική αίτηση από 16 Απριλίου 2018 μέχρι και 27 Απριλίου 2018 αποκλειστικά και μόνο στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία επιθυμούν να προσληφθούν.

Δελτίο Τύπου

56267/Ε4/5-4-2018 (ΦΕΚ 1284/τΒ΄/11-4-2018) Υπουργική Απόφαση

Αίτηση ΕΕΠ (σε μορφή pdf) (σε μορφή Microsoft Office)

Αίτηση ΕΒΠ (σε μορφή pdf) (σε μορφή Microsoft Office)

Ανακοίνωση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΠΥΣΕΕΠ) Βορείου Αιγαίου

Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΠΥΣΕΕΠ) Βορείου Αιγαίου σας ανακοινώνει ότι μετά την εξάντληση των οριστικών πινάκων υποψήφιων αναπληρωτών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου, παραμένουν διαθέσιμες δύο (2) θέσεις ΕΕΠ ΠΕ23 (ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ) σε ΕΠΑΛ της Περιφέρειάς μας.

Ανακοίνωση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΠΥΣΕΕΠ) Βορείου Αιγαίου

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων αναπληρωτών ΕΕΠ κλάδου ΠΕ23 για την Πράξη: «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ- Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ» με κωδικό MIS 5010706

Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΠΥΣΕΕΠ) Βορείου Αιγαίου σας ανακοινώνει την κατανομή των πιστώσεων, σύμφωνα με τις ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΣΠΑ που μας χορηγήθηκαν, και σας παρακαλεί την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018 και την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018 να καταθέσετε δήλωση προτίμησης στα κατωτέρω λειτουργικά κενά.

Ανακοίνωση ΠΥΣΕΕΠ Βορείου Αιγαίου-Κατανομή πιστώσεων

Δήλωση προτίμησης για τοποθέτηση σε λειτουργικά κενά (pdf)

Ατομικά στοιχεία (pdf)

Δελτίο τύπου για την υπ' αριθμ. 5911/27-11-2107 ΣΟΧ 1 /2018 (ΑΔΑ:7ΖΓ64653ΠΣ-Α61) Προκήρυξης για 2 θέσεις εποχικού προσωπικού (1 θέση ΔΕ Οδηγών και 1 θέση ΔΕ Συνοδών), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου με την υπ' αριθμ. 5911/27-11-2107 ΣΟΧ 1 /2018 (ΑΔΑ:7ΖΓ64653ΠΣ-Α61) Προκήρυξη, προκηρύσσει 2 θέσεις εποχικού προσωπικού (1 θέση ΔΕ Οδηγών και 1 θέση ΔΕ Συνοδών), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών Σχολικής Μονάδας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΣΜΕΑΕ (του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων), που έχει αποκλειστικά δικαίωμα χρήσης σε σχολικό λεωφορείο διά της ενιαίας σχολικής επιτροπής Νήσου Λέσβου.

Δελτίο Τύπου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Παράρτημα ΣΟΧ 1 /2018

Έντυπο αίτησης και Υπέυθυνες Δηλώσεις