Ανακοινώσεις
Τετάρτη Ιούνιος 12, 2024
logo_0012.jpg

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου καλεί τα μέλη ΕΕΠ ΠΕ23 και ΠΕ30 των Σ.Δ.Ε.Υ.  να υποβάλουν  Δήλωση για οριστική τοποθέτηση. Για την Πρόσκληση πατήστε εδώ

Συνημμένα θα βρείτε:

Δήλωση Προτίμησης

Πίνακας Κενών Οργανικών Θέσεων ΣΔΕΥ

 

Προς ενημέρωσή σας παρακάτω  μπορείτε να δείτε:

Απόφαση Ίδρυσης των Σ.Δ.Ε.Υ

Πίνακας μορίων νεοδιόριστων 

Πίνακας μορίων μετατιθέμενων

Έντυπα ΕΔΕΑ

Έντυπα για Ειδικές Διαγνωστικές Επιτροπές Αξιολόγηση Μαθητών

ιδικές Διαγνωστικές Επιτροπές Αξιολόγησης Πηγή: www.especial.gr
ΕΔΕΑ-Ειδικές Διαγνωστικές Επιτροπές Αξιολόγησης: Πηγή: www.especial.gr
Ειδικές Διαγνωστικές Επιτροπές Αξιολόγησης Πηγή: www.especial.gr

 

ΑΙΤΗΣΗ-ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΠΡΟΣ-Ε.Δ.Ε.Α

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΔΕΑ

 

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΕΝΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ

2η Ειδική Πρόσκληση κάλυψης λειτουργικών κενών ΕΕΠ-ΕΒΠ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ οριστικών πινάκων μοριοδότησης αιτουμένων μετάθεση εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. που υπηρετούν οργανικά σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. της Π.Δ.Ε. Βορείου Αιγαίου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

οριστικών πινάκων μοριοδότησης αιτουμένων μετάθεση εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. που υπηρετούν οργανικά σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. της Π.Δ.Ε. Βορείου Αιγαίου.

 

Σε εφαρμογή των με αρ. πρωτ. 114645/Ε2/12-10-2023 (ΑΔΑ: 64ΛΗ46ΝΚΠΔ-Δ1Λ) (ανακοινοποίηση 19-10-2023) και 114650/Ε2/12-10-2023 (ΑΔΑ: 99ΚΕ46ΝΚΠΔ-41Ψ) εγκυκλίων μεταθέσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου ανακοινώνει τους τελικούς πίνακες μοριοδότησης αιτουμένων  μετάθεση  εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. που υπηρετούν οργανικά σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. της αρμοδιότητάς της.

Πληροφορίες-Διευκρινίσεις

Καλαβρέζου Ευδοκία 2251048164

 

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ  ΕΚΠ.ΠΕ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ME ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ BRAILLE

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ  ΕΚΠ.ΠΕ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΕΕΕΕΚ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ  ΕΚΠ.ΠΕ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ  ΕΚΠ.ΠΕ ΣΕ ΚΕΔΑΣΥ

Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων αιτήσεων μετάθεσης των εκπαιδευτικών Π.Ε. που υπηρετούν οργανικά σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. της Π.Δ.Ε. Β. Αιγαίου.

 

 

Ανακοινωση  προσωρινών πινάκων αιτήσεων μετάθεσης των εκπαιδευτικών Π.Ε. που υπηρετούν οργανικά σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. της Π.Δ.Ε. Β. Αιγαίου.

 

Σε εφαρμογή των με αρ. πρωτ. 114645/Ε2/12-10-2023 (ΑΔΑ: 64ΛΗ46ΝΚΠΔ-Δ1Λ) (ανακοινοποίηση 19-10-2023) και 114650/Ε2/12-10-2023 (ΑΔΑ: 99ΚΕ46ΝΚΠΔ-41Ψ) εγκυκλίων μεταθέσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες αιτήσεων μετάθεσης των εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. που υπηρετούν οργανικά σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. της αρμοδιότητάς της.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις από 21-11-2023 έως  και 24-11-2023 στο κεντρικό e-mail της Περιφερειακής Διεύθυνσης  Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ανωτέρω εγκυκλίους.

 

Πληροφορίες-Διευκρινίσεις

 

2251048164 Καλαβρέζου Ευδοκία

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΠΕ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ-ΕΕΕΕΚ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΚΕΔΑΣΥ