ΚΕ.Δ.Δ.Υ.
Σάββατο Δεκέμβριος 15, 2018

Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης & Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών Βορείου Αιγαίου

ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Λέσβου Καραντώνη 17, Μυτιλήνη, 81100, ΛΕΣΒΟΣ

Τηλέφωνο: 22510-37344

Email: mail[AT]kday.les.sch.gr

ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Λήμνου Μύρινα, 81400, ΛΗΜΝΟΣ Τηλέφωνο: 2470-24701
Email: mail[AT]keddy-limnou.les.sch.gr
ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Σάμου Διοικητήριο, 83100, ΣΑΜΟΣ Τηλέφωνο: 22730-87214 /15, 22733-50480
Φαξ: 22730-87214
Email: mail[AT]kday-sam.sam.sch.gr
ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Χίου Ριζαρίου & Πασπάτη 1, 82100, ΧΙΟΣ

Τηλέφωνο: 22710-24721
Φαξ: 22710-24721 FAX
Email: kdaychi[AT]sch.gr