Οικονομικά θέματα
Σάββατο Ιούλιος 02, 2022
logo_001.jpg

Προσκλήσεις εκδηλώσεις ενδιαφέροντος στα πλαίσια συμμετοχής σχολικών ομάδων Λυκείων Λέσβου στους σχολικούς αγώνες έτους 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ομάδα ποδοσφαίρου αγοριών για μετακινήσεις με λεωφορείο)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ομάδα ποδοσφαίρου αγοριών για διαμονή)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ομάδα ποδοσφαίρου αγοριών για διατροφή)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ομάδα ποδοσφαίρου αγοριών για μετακίνηση από Μυτιλήνη προς Πειραιά)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ομάδα ποδοσφαίρου αγοριών για μετακίνηση από Πειραιά προς Μυτιλήνη)

Πίνακας εκτέλεσης προϋπολογισμού Απριλίου 2022

Πίνακας εκτέλεσης προϋπολογισμού Απριλίου 2022

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα πλαίσια συμμετοχής σχολικών ομάδων Σάμου στους σχολικούς αγώνες έτους 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ομάδα πετοσφαίρισης αγοριών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ομάδα πετοσφαίρισης αγοριών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ομάδα πετοσφαίρισης αγοριών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ομάδα πετοσφαίρισης κοριτσιών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ομάδα πετοσφαίρισης κοριτσιών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ομάδα πετοσφαίρισης κοριτσιών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ομάδα καλαθοσφαίρισης αγοριών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ομάδα καλαθοσφαίρισης αγοριών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ομάδα καλαθοσφαίρισης αγοριών)