Οικονομικά θέματα
Τρίτη Οκτώβριος 22, 2019
logo_001.jpg

Πίνακας εκτέλεσης προϋπολογισμού Σεπτεμβρίου 2019

Πίνακας εκτέλεσης προϋπολογισμού Σεπτεμβρίου 2019

Πίνακας εκτέλεσης προϋπολογισμού Αυγούστου 2019

Πίνακας εκτέλεσης προϋπολογισμού Αυγούστου 2019

Πίνακας εκτέλεσης προϋπολογισμού Ιουνίου 2019

Πίνακας εκτέλεσης προϋπολογισμού Ιουνίου 2019