Έργα Επιτελικής δομής ΕΣΠΑ
Δευτέρα Οκτώβριος 15, 2018

Έργα Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας

Έργα Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας

 

Τίτλος Έργου Πληροφορίες Αφίσα
Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για την Ένταξη των Μαθητών με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (σχολ. έτος 2017-18) https://www.epiteliki.minedu.gov.gr/?p=1486&lang=el Αφίσα Έργου
Πρόγραμμα Μέτρων Εξατομικευμένης Υποστήριξης Μαθητών με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (σχολ. έτος 2017-18) https://www.epiteliki.minedu.gov.gr/?p=1480&lang=el Αφίσα Έργου
Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών για την Ένταξη και Συμπερίληψη των Μαθητών με αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (σχολ. έτος 2017-18) https://www.epiteliki.minedu.gov.gr/?p=1467&lang=el Αφίσα Έργου
Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για την Ένταξη των Μαθητών με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Βόρειο Αιγαίο 2014-2020" (σχολ. έτος 2017-18) https://www.epiteliki.minedu.gov.gr/?p=1511&lang=el Αφίσα Έργου