Έργα Επιτελικής δομής ΕΣΠΑ
Σάββατο Δεκέμβριος 15, 2018

Έργα Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας

Έργα Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας

 

Τίτλος Έργου Πληροφορίες Αφίσα
Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για την Ένταξη των Μαθητών με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (σχολ. έτος 2018-19) https://www.epiteliki.minedu.gov.gr/?p=1874&lang=el Αφίσα Έργου
Πρόγραμμα Μέτρων Εξατομικευμένης Υποστήριξης Μαθητών με Αναπηρίες ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες σχολ. έτος 2018-2019 https://www.epiteliki.minedu.gov.gr/?pages=2&page_id=621&lang=el Αφίσα Έργου
Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για με μαθητές με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολ. έτος 2018-2019 https://www.epiteliki.minedu.gov.gr/?p=1845&lang=el Αφίσα Έργου
Ενίσχυση Υποστηρικτικών Δομών 2018-2019 https://www.epiteliki.minedu.gov.gr/?p=1850&lang=el Αφίσα Έργου
Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για την Ένταξη των Μαθητών με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, για τα σχολικά έτη 2018-2019, 2019-2020 και 2020-2021 με κωδικό ΟΠΣ 5030717, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Βόρειο Αιγαίο", ΕΣΠΑ 2014-2020 https://www.epiteliki.minedu.gov.gr/?p=1875&lang=el Αφίσα Έργου