Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
Σάββατο Δεκέμβριος 15, 2018

Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Πρόεδρος

Καλάργαλης Αριστείδης

Περιφερειακός  Διευθυντής Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου

Αντιπρόε­δρος

Ελευθερίου Πρόδρομος

Προϊστάμενος Τμήματος Επιστημονι­κής ? Παιδαγωγι­κής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Μέλη

Βλυσίδου Ευτυχία

Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χίου

Περδικούρη Μαρία

Αιρετή Εκπρόσωπος εκπαιδευτι­κών Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης

Βαρελτζής Απόστολος

Αιρετός Εκπρόσωπος εκπαιδευτι­κών Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης

Γραμματέας Χατζησάββα Ταξιαρχούλα Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03-Μαθηματικών, αποσπασμένη στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου

 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Πρόεδρος

Ρόκος Κωνσταντίνος

Διευθυντής Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Σάμου

Αντιπρόε­δρος

Αναγνωσταρά Ευανθία

Σχολική Σύμβουλος ΠΕ16?Μουσικής Δ.Ε. Ν. Λέσβου

Μέλη

Βαμβακίτου Σταυρούλα

Αναπληρώτρια Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου 

Καλογεράς Ιωάννης

Αιρετός  εκπρόσωπος εκπαιδευτι­κών  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Καρατζάς Κωνσταντίνος

Αιρετός  εκπρόσωπος εκπαιδευτι­κών  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης

Γραμματέας Παντελάρου Καλλιόπη Μόνιμη υπάλληλος του κλάδου ΠΕ01 Διοικητικού, Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου