Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
Τετάρτη Ιούλιος 24, 2024
logo_0012.jpg

Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Πρόεδρος

Στρατάκη-Συβρή Αικατερίνη

Αναπληρώτρια Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου

Αντιπρόε­δρος

Μακρυπούλιας Βασίλειος

Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ11 του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Βορείου Αιγαίου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11

Μέλη

Βλυσίδου Ευτυχία

Διευθύντρια Β/θμιας Εκπ/σης Χίου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02

Κρητικόγλου Σταμάτιος

Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ80, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης

Σταυρινούδης Σταύρος

Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.01, εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης

Γραμματέας Βαλεντίνου Χρυσούλα Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70-Δασκάλα, αποσπασμένη στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου

 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Πρόεδρος

Θεοφανέλλη Τιμολέοντα

Διευθυντή Β/θμιας Εκπ/σης Λέσβου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ86

Αντιπρόε­δρος

Ταμβάκη Ανδρονίκη Σύμβουλο Εκπαίδευσης Μαθηματικών Λέσβου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ03

Μέλη

Καπιωτά Μιχαήλ

Διευθυντή Β/θμιας Εκπ/σης Σάμου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ04.01

Μιχαλάκη Δημήτριος

Εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ86, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης

Κουτσοδόντη Αναστάσιος

Εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ03, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης

Γραμματέας Μιχαλακέλλη Ιωάννα Εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ06, αποσπασμένη στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου