Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.
Δευτέρα Σεπτέμβριος 25, 2023
logo_001.jpg

Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Βορείου Αιγαίου

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Πρόεδρος

Βούλγαρης Δημήτριος

Διευθυντής της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου

Αντιπρόε­δρος

Βλυσίδου Ευτυχία

Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου

Μέλη

Τόζιου Σουλτάνα

Σύμβουλος Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης Χαλκιδικής

Βάρκας Μιχαήλ

Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ23 (Ψυχολόγων) του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Μυτιλήνης Λέσβου

Τσουκαρέλλης Παναγιώτης

Κλάδου ΠΕ30 (Κοινωνικών Λειτουργών) του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Λέσβου

Μέλη Ε.Β.Π. Φωτεινού Παρασκευή  Κλάδου ΔΕ1, μόνιμη ΕΒΠ, με οργανική θέση στο Ειδικό Δημοτικό σχολείο ΕΑΕ Μυτιλήνης Λέσβου
Γραμματέας Χατζηχαλκιά Μαρία Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ06 αποσπασμένη στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου

 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Πρόεδρος

Εμμανουηλίδου Αλεξάνδρα Διευθύντρια της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Σάμου

Αντιπρόε­δρος

Καπιωτά Μιχάλης Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου

Μέλη

Μπαλοδήμου Σοφία Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ30 (Κοινωνικών Λειτουργών) του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Λέσβου
Ροδίτη Κωνσταντίνος Κλάδου ΠΕ28 (Φυσικοθεραπευτών) του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Λέσβου
Ράλλη Γεώργιος Ιγνάτιος Κλάδου ΠΕ30 (Κοινωνικών Λειτουργών) του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Λέσβου
Μέλη Ε.Β.Π. Παπατάσου Δήμητρα Κλάδου ΔΕ1, μόνιμη ΕΒΠ, με οργανική θέση στο Ειδικό Δημοτικό σχολείο ΕΑΕ Χίου
Γραμματέας Βασιλέλη Παρασκευή Εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ81 στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου