Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.
Σάββατο Δεκέμβριος 15, 2018

Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Βορείου Αιγαίου

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Πρόεδρος

Κελεπερτζής Αριστείδης

Διευθυντής της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου

Αντιπρόε­δρος

Βλυσίδου Ευτυχία

Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου

Μέλη

Βούλγαρης Δημήτριος

Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. με έδρα τη Μυτιλήνη

Μπαλοδήμου Σοφία

Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ23 (Ψυχολόγων) του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Λέσβου

Βάρκας Μιχάλης

Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ23 (Ψυχολόγων) του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λέσβου

Γραμματέας Τζίτζιρας Ευστράτιος Διοικ. Υπαλλ. κλάδου ΤΕ1 Διοικ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου

 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Πρόεδρος

   

Αντιπρόε­δρος

   

Μέλη

   
   
   
Γραμματέας