Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.
Κυριακή Απρίλιος 02, 2023
logo_001.jpg

Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Βορείου Αιγαίου

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Πρόεδρος

Βούλγαρης Δημήτριος

Διευθυντής της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου

Αντιπρόε­δρος

Βλυσίδου Ευτυχία

Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου

Μέλη

Ψαραδέλλης Ευστράτιος

Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής & Ενταξιακής Εκπαίδευσης του 1ου Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Βορείου Αιγαίου με έδρα την Μυτιλήνη

Βάρκας Μιχαήλ

Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ23 (Ψυχολόγων) του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Μυτιλήνης Λέσβου

Μάγειρα Άνθη

Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ29 (Εργοθεραπευτών) του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λέσβου

Μέλη Ε.Β.Π. Φωτεινού Παρασκευή κλάδου ΔΕ1, μόνιμη ΕΒΠ, με οργανική θέση στο Ειδικό Δημοτικό σχολείο ΕΑΕ Μυτιλήνης Λέσβου
Γραμματέας Χατζηχαλκιά Μαρία Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ06 αποσπασμένη στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου

 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Πρόεδρος

Εμμανουηλίδου Αλεξάνδρα Διευθύντρια της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Σάμου

Αντιπρόε­δρος

Καπιωτά Μιχάλη Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου

Μέλη

Τσουκαρέλλη Παναγιώτη Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ30 (Κοινωνικών Λειτουργών) του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Λέσβου
Μπούμπα Ελένη Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ25 (Σχολικών Νοσηλευτών) του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης
Κουμή Ιωάννα Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ23 (Ψυχολόγων) του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Χίου
Μέλη Ε.Β.Π. Παπατάσου Δήμητρα κλάδου ΔΕ1, μόνιμη ΕΒΠ, με οργανική θέση στο Ειδικό Δημοτικό σχολείο ΕΑΕ Χίου
Γραμματέας Βασιλέλη Παρασκευή Εκπαιδευτικος κλάδου ΠΕ12.02 αποσπασμένη στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου