Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.
Σάββατο Ιούλιος 02, 2022
logo_001.jpg

Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Βορείου Αιγαίου

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Πρόεδρος

Κελεπερτζής Αριστείδης

Διευθυντής της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου

Αντιπρόε­δρος

Βλυσίδου Ευτυχία

Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου

Μέλη

Ψαραδέλλης Ευστράτιος

Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής & Ενταξιακής Εκπαίδευσης του 1ου Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Βορείου Αιγαίου με έδρα την Μυτιλήνη

Μπαλοδήμου Σοφία

Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ23 (Ψυχολόγων) του Κ.Ε.Σ.Υ. Λέσβου

Βάρκας Μιχάλης

Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ23 (Ψυχολόγων) του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λέσβου

Γραμματέας Χατζηχαλκιά Μαρία Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ06 αποσπασμένη στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου

 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Πρόεδρος

Εμμανουηλίδου Αλεξάνδρα Διευθύντρια της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Σάμου

Αντιπρόε­δρος

Σταματάκη Αικατερίνη Διευθύντρια της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Λέσβου

Μέλη

Βουλαλά Αικατερίνη Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ23 (Ψυχολόγων) του Κ.Ε.Σ.Υ. Λέσβου
Κουμή Ιωάννα Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ23 (Ψυχολόγων) του Κ.Ε.Σ.Υ. Χίου
Τσουκαρέλλη Παναγιώτη Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ30 (Κοινωνικών Λειτουργών) του Κ.Ε.Σ.Υ. Λέσβου
Γραμματέας Βασιλέλη Παρασκευή Εκπαιδευτικος κλάδου ΠΕ12.02 αποσπασμένη στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου