Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.
Τετάρτη Ιούνιος 12, 2024
logo_0012.jpg

Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Βορείου Αιγαίου

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Πρόεδρος

Βούλγαρης Δημήτριος

Διευθυντής της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου

Αντιπρόε­δρος

Βλυσίδου Ευτυχία

Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου

Μέλη

Τόζιου Σουλτάνα

Σύμβουλος Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης Χαλκιδικής

Βάρκας Μιχαήλ

Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ23 (Ψυχολόγων) του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Μυτιλήνης Λέσβου

Τσουκαρέλλης Παναγιώτης

Κλάδου ΠΕ30 (Κοινωνικών Λειτουργών) του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Λέσβου

Μέλη Ε.Β.Π. Φωτεινού Παρασκευή  Κλάδου ΔΕ1, μόνιμη ΕΒΠ, με οργανική θέση στο Ειδικό Δημοτικό σχολείο ΕΑΕ Μυτιλήνης Λέσβου
Γραμματέας Βασιλέλη Παρασκευή Εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ81 αποσπασμένη στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Πρόεδρος

Εμμανουηλίδου Αλεξάνδρα Διευθύντρια της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Σάμου

Αντιπρόε­δρος

Καπιωτά Μιχάλης Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου

Μέλη

Μπαλοδήμου Σοφία Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ23 (Ψυχολόγων) του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Λέσβου
Κουτζακιόζη Ουρανία Κλάδου ΠΕ23 (Ψυχολόγων) του Σ.Δ.Ε.Υ του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λέσβου
Ράλλη Γεώργιος Ιγνάτιος Κλάδου ΠΕ30 (Κοινωνικών Λειτουργών) του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Λέσβου
Μέλη Ε.Β.Π. Παπατάσου Δήμητρα Κλάδου ΔΕ1, μόνιμη ΕΒΠ, με οργανική θέση στο Ειδικό Δημοτικό σχολείο ΕΑΕ Χίου
Γραμματέας Ιντζιρτζή Γεωργία Εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ88.01 Γεωπόνων αποσπασμένη στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου