Ανακοινώσεις
Τετάρτη Δεκέμβριος 06, 2023
logo_001.jpg

Εναπομείναντα λειτουργικά κενά ΕΕΠ σε ΣΜΕΑΕ της Π.Δ.Ε. Βορείου Αιγαίου (12-11-2015)

Σας κοινοποιούμε τα εναπομείναντα λειτουργικά κενά ΕΕΠ σε ΣΜΕΑΕ της Π.Δ.Ε. Βορείου Αιγαίου

Λειτουργικά κενά

Ατομικά στοιχεία

Αποφάσεις πρόσληψης αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ, ΣΔΕΥ και ΚΕΔΔΥ (9-11-2015)

Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού για το διδακτικό έτος 2015-2016 στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών για την Ένταξη και Συμπερίληψη στην Εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - Μετατροπή του Ειδικού Σχολείου σε Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης - ΑΠ1», με κωδικό MIS 446745,του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού για το διδακτικό έτος 2015-2016 στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών για την Ένταξη και Συμπερίληψη στην Εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ? Μετατροπή του Ειδικού Σχολείου σε Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης - ΑΠ1» με κωδικό MIS 446745 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το διδακτικό έτος 2015-2016 στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα Μέτρων Εξατομικευμένης Υποστήριξης Μαθητών με Αναπηρίες ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ? ΑΠ1» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού για το διδακτικό έτος 2015-2016 στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα Μέτρων Εξατομικευμένης Υποστήριξης Μαθητών με Αναπηρίες ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ? ΑΠ1» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Κατανομή των πιστώσεων που χορηγήθηκαν στην Π.Δ.Ε. Βορείου Αιγαίου και κατάθεση δηλώσεων προτίμησης στα λειτουργικά κενά (5-11-2015)

Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού  (ΠΥΣΕΕΠ) Βορείου Αιγαίου σας ανακοινώνει την κατανομή των πιστώσεων, σύμφωνα με τις ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΣΠΑ που μας χορηγήθηκαν, και σας παρακαλεί την Πέμπτη 05 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 να καταθέσετε δήλωση προτίμησης στα λειτουργικά κενά.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΕΠ ΚΑΙ ΕΒΠ.

Κατανομή θέσεων

Δήλωση προτίμησης ΕΕΠ

Δήλωση προτίμησης ΕΒΠ

Ατομικά στοιχεία υπαλλήλου

Αποφάσεις πρόσληψης αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ, ΣΔΕΥ και ΚΕΔΔΥ (18-10-2015)

Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού για το διδακτικό έτος 2015-2016 στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα Μέτρων Εξατομικευμένης Υποστήριξης Μαθητών με Αναπηρίες ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ? ΑΠ1» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το διδακτικό έτος 2015-2016 στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα Μέτρων Εξατομικευμένης Υποστήριξης Μαθητών με Αναπηρίες ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ? ΑΠ1» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού για το διδακτικό έτος 2015-2016 στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών για την Ένταξη και Συμπερίληψη στην Εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ? ΑΠ1» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού για το διδακτικό έτος 2015-2016 στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών για την Ένταξη και Συμπερίληψη στην Εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ? ΑΠ1» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Κατανομή των πιστώσεων που χορηγήθηκαν στην Π.Δ.Ε. Βορείου Αιγαίου και κατάθεση δηλώσεων προτίμησης στα λειτουργικά κενά (14-10-2015)

Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού  (ΠΥΣΕΕΠ) Βορείου Αιγαίου σας ανακοινώνει την κατανομή των πιστώσεων, σύμφωνα με τις ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΣΠΑ που μας χορηγήθηκαν, και σας παρακαλεί τη ΠΕΜΠΤΗ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 να καταθέσετε δήλωση προτίμησης στα λειτουργικά κενά. ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΕΠ ΚΑΙ ΕΒΠ.

Κατανομή πιστώσεων στα λειτουργικά κενά

Δήλωση προτίμησης ΕΕΠ

Δήλωση προτίμησης ΕΒΠ

Δήλωση ατομικών στοιχείων

Κύρωση οριστικών πινάκων κατάταξης υποψήφιων προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων των κλάδων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) (8-10-2015)

Κύρωση οριστικών πινάκων κατάταξης (που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης) των υποψηφίων για την πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομισθίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και των προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και τα ΚE.Δ.Δ.Υ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, με ισχύ για το διδακτικό έτος 2015-2016.

Κύρωση οριστικών πινάκων κατάταξης υποψήφιων προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων των κλάδων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)

Οριστικοί πίνακες (excel)