Επικοινωνία
Τρίτη Οκτώβριος 22, 2019
logo_001.jpg

Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Επαφή

Τηλέφωνο: 2251048150

Άλλες πληροφορίες

Άλλες πληροφορίες:

Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης: κ. Παντελάρου-Μακρή Καλλιόπη