Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.
Τετάρτη Ιούλιος 24, 2024
logo_0012.jpg

Οδηγίες προς τους Υποψηφίους για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης των Αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) 1ης Περιόδου 2021

Α. ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

Ώρα προσέλευσης στο Εξεταστικό Κέντρο 10:30.

Ώρα έναρξης Εξετάσεων 11:00.

Διάρκεια Εξέτασης Θεωρητικού Μέρους μια (1) ώρα.

Παρακαλείσθε να έχετε μαζί σας:

  • Το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή τη Στρατιωτική Ταυτότητα ή το ισχύον Διαβατήριο (με βάση αυτά τα έγγραφα πραγματοποιείται η διαδικασία ελέγχου ταυτοπροσωπίας και η συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων σας στο Ειδικό Έντυπο Απαντήσεων Θεωρητικού Μέρους).
  • Τη Χειρόγραφη βεβαίωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (selftest), που πραγματοποιείται έως και 24 ώρες πριν από την εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) που πραγματοποιείται έως και 72 ώρες πριν την εξέταση, η οποία υπογράφεται από τον εξεταζόμενο.
  • Τη μάσκα προστασίας.
  • Ένα στυλό χρώματος μπλε.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

1) Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε ένα από τα παραπάνω έγγραφα δεν θα σας επιτραπεί η συμμετοχή σας στις εξετάσεις.  

2) Τα κινητά τηλέφωνα απενεργοποιούνται και παραδίδονται στους Επιτηρητές ή στους Εξεταστές, κατά την είσοδο στην αίθουσα, και παραλαμβάνονται κατά την αποχώρηση.

3) Τα προσωπικά αντικείμενα που δεν είναι απαραίτητα κατά την εξέταση συγκεντρώνονται σε χώρο ορατό από όλους.

4) Επιτρέπεται η χρήση ΜΟΝΟ μπλε στυλό διαρκείας, ενώ απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού.

 [Διορθώσεις ή αποξέσεις που έγιναν από τον υποψήφιο στα έντυπα απαντήσεων ισχύουν μόνο εφόσον υπογράφονται από τους Επιτηρητές του Εξεταστικού Κέντρου με σχετική σημείωση].

5) Ολοκληρώνοντας την εξέτασή σας και πριν βγείτε από την αίθουσα, παραδίδετε το Έντυπο των Απαντήσεων στους Επιτηρητές, οι οποίοι, μπροστά σας, καλύπτουν τα ατομικά σας στοιχεία με αδιαφανές αυτοκόλλητο και υπογράφουν την παραλαβή του στην προβλεπόμενη στο έντυπο θέση.

6) Δεν επιτρέπεται η αποχώρησή σας από την αίθουσα των εξετάσεων πριν από την πάροδο μισής τουλάχιστον ώρας (30 λεπτά) από την έναρξη του χρόνου εξετάσεων.

Β. ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

Η εξέταση του Πρακτικού Μέρους διενεργείται μετά τη λήξη των Εξετάσεων του Θεωρητικού Μέρους, σύμφωνα με το πρόγραμμα, και η κατανομή σε ομάδες γίνεται με βάση τον διαθέσιμο εργαστηριακό χώρο.

Ώρα έναρξης εξετάσεων Πρακτικού Μέρους: 13:00.  

Διάρκεια Εξέτασης Πρακτικού Μέρους δύο (2) ώρες περίπου, ανά ομάδα εξεταζομένων. Η ώρα λήξης του Πρακτικού Μέρους συνολικά διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό των εξεταζομένων ανά ειδικότητα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

1) Το ακριβές πρόγραμμα των εξετάσεων Πρακτικού Μέρους θα σας γνωστοποιείται κατά την προσέλευσή σας στα Εξεταστικά Κέντρα.

2) Τα ατομικά σας στοιχεία συμπληρώνονται με προσοχή στο Δελτίο Εξέτασης Πρακτικού Μέρους και αντιπαραβάλλονται με εκείνα του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Στρατιωτικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου σε ισχύ.

3) Κατά την εξέταση του Πρακτικού Μέρους καλείστε να εκτελέσετε τις ασκήσεις του Φύλλου Θεμάτων του Πρακτικού Μέρους των Εξετάσεων, ακολουθώντας τις προκαθορισμένες οδηγίες, σύμφωνα με τις υποδείξεις των Εξεταστών.

ΤΕΛΟΣ

Κατά τη διάρκεια του Θεωρητικού και του Πρακτικού Μέρους των Εξετάσεων Πιστοποίησης, έχετε υποχρέωση τήρησης των υποδείξεων και των συστάσεων του Υπεύθυνου του Εξεταστικού Κέντρου και των Επιτηρητών.

Η παρεμπόδιση με οποιονδήποτε τρόπο της ομαλής διεξαγωγής των εξετάσεων συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα και οδηγεί σε αποκλεισμό από την εξέταση του Θεωρητικού Μέρους ή του Πρακτικού Μέρους των Εξετάσεων, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Υπευθύνου του Εξεταστικού Κέντρου.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. 1ης περιόδου 2021 - Κατάλογοι Υποψηφίων

Διεξαγωγή εξετάσεων Πιστοποίησης Αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους- Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. 1ης περιόδου 2021 – Κατάλογοι Υποψηφίων

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ανακοινώνει τους Καταλόγους Υποψηφίων εξετάσεων Πιστοποίησης Αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους- Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. της 1ης περιόδου 2021 ανά ειδικότητα και Εξεταστικό Κέντρο.

Αναλυτικοί Κατάλογοι Υποψηφίων ανά ειδικότητα και Εξεταστικό Κέντρο στο οποίο θα εξεταστούν στο Β. Αιγαίο:

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ - 1ο Ε.Κ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Για να δείτε τον Κατάλογο Υποψηφίων πατήστε εδώ

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ -  Ε. Κ. ΣΑΜΟΥ 

Για να δείτε τον Κατάλογο Υποψηφίων πατήστε εδώ

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ -  1ο ΕΠΑ.Λ. ΧΙΟΥ

Για να δείτε τον Κατάλογο Υποψηφίων πατήστε εδώ

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ - 1ο ΕΠΑ.Λ. ΜΟΥΔΡΟΥ -ΛΗΜΝΟΣ

Για να δείτε τον Κατάλογο Υποψηφίων πατήστε εδώ

 

 

Πρόγραμμα και Εξεταστικά Κέντρα Εξετάσεων Πιστοποίησης Αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) της 1ης περιόδου 2021

Αγαπητοί Υποψήφιοι,

Ανακοινώνουμε σήμερα το πρόγραμμα και τα εξεταστικά κέντρα στα οποία θα διεξαχθούν, πανελλαδικά, στις 17 και 18 Ιουλίου 2021, οι Εξετάσεις Πιστοποίησης των Αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).

Οι φετινές εξετάσεις διεξάγονται κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες, λόγω της πανδημίας Covid – 19. Έχοντας ως πρωταρχικό μέλημα την προστασία της υγείας σας, καθώς και όλων των συντελεστών των εξετάσεων, σας διαβεβαιώνουμε ότι υιοθετούμε πλήρως τις οδηγίες και τις συστάσεις των αρμόδιων φορέων, ώστε να είμαστε όλοι ασφαλείς.

Εύχομαι σε όλους σας καλή επιτυχία και καλή σταδιοδρομία.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
& ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. 

Ιωάννα Λυτρίβη

Για το πρόγραμμα και τα εξεταστικά κέντρα πατήστε εδώ.

Ανακοίνωση ημερομηνιών διεξαγωγής των Εξετάσεων Πιστοποίησης αποφοίτων Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) 1ης περιόδου 2021

 

Αγαπητοί Υποψήφιοι,

Όπως είχαμε δεσμευθεί, ανακοινώνουμε τη διενέργεια Εξετάσεων Πιστοποίησης 1ης περιόδου 2021 των αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), οι οποίες θα διεξαχθούν στις παρακάτω ημερομηνίες:

Σάββατο, 17 Ιουλίου 2021
&
 Κυριακή, 18 Ιουλίου 2021


Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θα αναρτηθούν λεπτομερείς ανακοινώσεις σχετικά με:
• Τα Εξεταστικά Κέντρα στα οποία θα διενεργηθούν οι εξετάσεις,
• Τους αναλυτικούς Καταλόγους Υποψηφίων ανά ειδικότητα και ανά Εξεταστικό Κέντρο,
• Τις αναλυτικές Οδηγίες προς Υποψηφίους.


Για τους Καταλόγους Ερωτήσεων (Τράπεζες Θεμάτων) των εξεταζόμενων ειδικοτήτων δείτε εδώ:

Οι Εξετάσεις Πιστοποίησης των αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), θα διεξαχθούν κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες λόγω της πανδημίας Covid - 19. Έχοντας ως πρωταρχικό μέλημα την προστασία της υγείας των εξεταζομένων, καθώς και των συντελεστών των εξετάσεων, σας διαβεβαιώνουμε ότι θα ακολουθήσουμε τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα και τις Οδηγίες των Ειδικών, σύμφωνα πάντα με τα επιδημιολογικά δεδομένα.

Καλή Επιτυχία σε όλους!
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Ιωάννα Λυτρίβη

Έναρξη υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής Εξετάσεις Πιστοποίησης αποφοίτων Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) 1ης περιόδου 2021

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης αποφοίτων Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.)

Σας ενημερώνουμε ότι από τις 01/02/2021 έχει ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στις εξετάσεις Πιστοποίησης 1ης περιόδου 2021 των αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.)

Καταληκτική ημερομηνία για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 28/02/2021.

Διαβάστε ΕΔΩ όλες τις λεπτομέριες.