Κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας
Δευτέρα Δεκέμβριος 06, 2021
logo_001.jpg

Έγγραφα για την κτήση Ελληνικής ιθαγένειας (22-2-2016)

Σας κοινοποιούμε τα απαραίτητα έγγραφα (αιτήσεις και βεβαίωση παρακολούθησης) για την κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας.

Αίτηση για πιστοποιητικό ιθαγένειας από κηδεμόνα

Αίτηση για πιστοποιητικό ιθαγένειας του ιδίου

Βεβαίωση παρακολούθησης αλλοδαπού μαθητή σε Ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα

Οδηγίες για χορήγηση βεβαίωσης