Έργα Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ
Παρασκευή Μάιος 27, 2022
logo_001.jpg

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Λειτουργία της ΠΔΕ Βορείου Αιγαίου

 

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Π. & Δ. Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου στο πλαίσιο της λήψης μέτρων για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό Covid-19 σε χώρους εργασίας, σας ενημερώνει ότι η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή όπου αυτό δεν είναι εφικτό κατόπιν ραντεβού.

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2251048160

 

Κατά την προσέλευση του κοινού η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική.

 

Έργα Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας

Έργα Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας

 

Τίτλος Έργου Πληροφορίες Αφίσα
Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για την Ένταξη των Μαθητών με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (σχολ. έτος 2018-19) https://www.epiteliki.minedu.gov.gr/?p=1845&lang=el Αφίσα Έργου
Πρόγραμμα Μέτρων Εξατομικευμένης Υποστήριξης Μαθητών με Αναπηρίες ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες σχολ. έτος 2018-2019 https://www.epiteliki.minedu.gov.gr/?p=1848&lang=el Αφίσα Έργου
Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ» Ε. Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση https://www.epiteliki.minedu.gov.gr/?p=1644&lang=el Αφίσα Έργου
Ενίσχυση Υποστηρικτικών Δομών 2018-2019 https://www.epiteliki.minedu.gov.gr/?p=1850&lang=el Αφίσα Έργου
Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για την Ένταξη των Μαθητών με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, για τα σχολικά έτη 2018-2019, 2019-2020 και 2020-2021 με κωδικό ΟΠΣ 5030717, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Βόρειο Αιγαίο", ΕΣΠΑ 2014-2020 https://www.epiteliki.minedu.gov.gr/?p=1875&lang=el Αφίσα Έργου
Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου 2018-2019 (5031898) https://www.epiteliki.minedu.gov.gr/?p=1896&lang=el Αφίσα Έργου