Ανακοινώσεις
Κυριακή Νοέμβριος 28, 2021
logo_001.jpg

Αξιολογικοί Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης υποψηφίων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ΣΜΕΑΕ της ΠΔΕ Βορείου Αιγαίου που εδρεύει στο Νομό Λέσβου

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, ανακοινώνει τους Προσωρινούς Αξιολογικούς Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών Σχολικής Μονάδας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου (του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων), που εδρεύει στο Νομό Λέσβου, των κατωτέρω θέσεων ανά Υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης:

Δελτίο Τύπου

Πρακτικό Ανάρτησης Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης

Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας κατηγορίας ΔΕ Οδηγών

Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας κατηγορίας ΔΕ Συνοδών