Ανακοινώσεις
Δευτέρα Δεκέμβριος 09, 2019
logo_001.jpg

Ανακοίνωση για αναγνώριση Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών των αναπληρωτών Ειδικού Εκαπιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)

Από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου ανακοινώνεται ότι όσοι αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) έχουν μεταπτυχιακό δίπλωμα, το οποίο δεν έχει λάβει συνάφεια από το ΙΕΠ και επομένως δεν έχει προσμετρηθεί για μισθολογική κατάταξη από το ΠΥΣΕΕΠ Βορείου Αιγαίου, θα πρέπει να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (μεταπτυχιακό, αναλυτική βαθμολογία και σε περίπτωση ξενόγλωσσου πτυχίου μετάφραση και ΔΟΑΤΑΠ) μαζί με τη συνημμένη αίτηση, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας (Ελ. Βενιζέλου 26, Μακρύς Γυαλός, Μυτιλήνη, Τ.Κ. 81132, 1ος όροφος), προκειμένου να αναγνωριστεί η συνάφεια αυτού από το ΠΥΣΕΕΠ Βορείου Αιγαίου (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 40 και την περ. δ του άρθρου 67 του Ν.4589/2019, με τον οποίον προστέθηκαν οι παρ. 11, 12 και 13 στο άρθρο 13 του Π.Δ. 1/2003 και καταργήθηκε η παρ. 11 του άρθρου 28 του Ν. 4186/2013).
Η υποβολή των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει ή με κατάθεσή τους στην Υπηρεσία μας ή με ταχυδρομική αποστολή τους ή με ηλεκτρονικό μήνυμα ή με τηλεμοιοτυπία.
Για την καλύτερη επικοινωνία με τους υποψηφίους παρακαλούμε στην αίτησή τους να αναγράφουν το e-mail τους.
Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 22510-48162 (Βασιλέλλη Παρασκευή).

Δελτίο Τύπου

Αίτηση για αναγνώριση Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών