Ανακοινώσεις
Δευτέρα Δεκέμβριος 09, 2019
logo_001.jpg

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για την υποβολή δικαιολογητικών στα πλαίσια των Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο της αριθμ. 3ΕA/2019 Προκήρυξης του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΦΕΚ 12/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-4-2019). Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά στις κατατόπους Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Αίτηση για εκπαιδευτικούς ΕΑΕ

 

Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 13/ τ. προκ. ΑΣΕΠ/25-04-2019) και 2ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 14/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/25-04-2019) προκηρύξεων του ΑΣΕΠ. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά σε οποιαδήποτε Περιφεριακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης από 08 Μαΐου 2019 έως 07 Ιουνίου 2019. Ώρες εξυπηρέτησης κοινού στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου: 09:00 – 13:00

 

Αίτηση για ΕΕΠ και ΕΒΠ (ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ)

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για ΕΒΠ

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για ΕΕΠ