Ανακοινώσεις
Σάββατο Ιούλιος 02, 2022
logo_001.jpg

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΕΠ-ΕΒΠ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι αναφερόμενοι στο συνημμένο excel δεν έχουν ακόμα πραγματοποιήσει εγγραφή στο ΟΠΣΥΔ.

Υπενθυμίζουμε ότι για τους εν λόγω ΕΕΠ-ΕΒΠ δημιουργήθηκε φάκελος στο ΟΠΣΥΔ τον Ιανουάριο του 2019 από την ομάδα του ΟΠΣΥΔ, ώστε να μπορέσει η Υπηρεσία μας να καταχωρίσει τα στοιχεία/δικαιολογητικά τους, αφού εντάσσονταν στους κυρωμένους πίνακες του 2018-19.

Επισημαίνουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να καταχωρίσουμε τα δικαιολογητικά της παρούσας διαδικασίας σε φακέλους χρηστών που δεν είναι εγγεγραμμένοι.

Ως εκ τούτου, θα πρέπει οι υποψήφιοι, των οποίων τα ονόματα είναι στο συνημμένο excelκαι επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία, να πραγματοποιήσουν άμεσα εγγραφή στο ΟΠΣΥΔ.

Παρακάτω θα βρείτε τηνΥ.Α. πρόσκλησης ΕΕΠ-ΕΒΠ με ανακοινοποίηση ως προς την αίτηση με συμπλήρωση της φράσης στο σημείο πάνω από τις υπογραφές:

  • Έχω πραγματοποιήσει εγγραφή στο Ο.Π.ΣΥ.Δ., διαθέτω προσωπικούς κωδικούς και έχω ελέγξει τα στοιχεία του ηλεκτρονικού μου φακέλου πριν από την κατάθεση της παρούσας αίτησης.

 Παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη νέα αίτηση και να την προσκομίσετε συμπληρωμένη μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Υπηρεσία μας.

Αρχείο excel

Υ.Α. Πρόσκληση ΕΕΠ-ΕΒΠ

Αίτηση ΕΕΠ-ΕΒΠ