Ανακοινώσεις
Σάββατο Οκτώβριος 16, 2021
logo_001.jpg

Σημαντική ανακοίνωση για μη εγγεγραμμένους στο ΟΠΣΥΔ

Σας ενημερώνουμε ότι οι  αναφερόμενοι στο παρακάτω αρχείο excel δεν έχουν ακόμα πραγματοποιήσει εγγραφή στο ΟΠΣΥΔ.
Υπενθυμίζεται ότι για τους υποψήφιους που δεν έχουν κάνει εγγραφή στο ΟΠΣΥΔ δεν θα είναι εφικτή η καταχώριση των στοιχείων τους στο ΟΠΣΥΔ.
Η εγγραφή είναι αυστηρά προσωπική και γίνεται με κωδικούς taxisnet.

Μη εγγεγραμμένοι στο ΟΠΣΥΔ