Ανακοινώσεις
Σάββατο Σεπτέμβριος 18, 2021
logo_001.jpg

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ: Διευκρίνηση για την Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2020 για την πρόσληψη Οδηγού και Συνοδού Σχολικού Λεωφορείου σε ΣΜΕΑΕ ευθύνης μας

Ενημερώνουμε τους υποψηφίους για την πλήρωση θέσεων εργασίας με σύμβαση ορισμένου χρόνου στα πλαίσια της με αριθμ. πρωτ. 3465/27-08-2020 Ανακοίνωσης, ότι η προθεσμία έναρξης και λήξης υποβολής της σχετικής αίτησης (μαζί με τα απαιτούμενα διακαιολογητικά) θα ανακοινωθεί με σχετικό δελτίο τύπου στην παρούσα ιστοσελίδα.

Ως εκ τούτου, αιτήσεις που υποβάλλονται πριν την έναρξη της ανωτέρω προθεσμίας, δε λαμβάνονται υπόψη και θα πρέπει να επαναϋποβληθούν εντός της εν λόγω προθεσμίας.