Ανακοινώσεις
Σάββατο Σεπτέμβριος 18, 2021
logo_001.jpg

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ: Δελτίο τύπου για την πρόσληψη Οδηγού και Συνοδού Σχολικού Λεωφορείου από την Π.Δ.Ε. Βορείου Αιγαίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για την πρόσληψη ΔΕ Οδηγού και ΔΕ Συνοδού Σχολικού Λεωφορείου

Σύμφωνα με το ανωτέρω Δελτίο Τύπου, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, σε εφαρμογή της με αριθμ.πρωτ. 3465/27-08-2020/ΣΟΧ 1/2020 Ανακοίνωση (ΑΔΑ: 6ΡΤ446ΜΤΛΗ-ΔΙ9) και το Παράρτημα με σήμανση 02.12.2019, προσκαλεί όσους/όσες επιθυμούν να προσληφθούν, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών Σχολικής Μονάδας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, που εδρεύει στη Μυτιλήνη (Δήμου Μυτιλήνης) να υποβάλλουν τα κάτωθι:

ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΧ.6

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΕ ΣΥΝΟΔΩΝ-ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

συνοδευόμενα από τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η προθεσμία ορίζεται αποκλειστικά από αύριο Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020 έως και Παρασκευή 09 Οκτωβρίου 2020 σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο ανωτέρω Δελτίο Τύπου.