Ανακοινώσεις
Παρασκευή Μάιος 27, 2022
logo_001.jpg

Προθεσμίες ανάληψης υπηρεσίας και λήξη συμβάσεων

Οι προσληφθέντες αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Βορείου Αιγαίου, καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία από 1-3 Σεπτεμβρίου 2021 απευθείας στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Οι προσληφθέντες αναπληρωτές ΕΕΠ των ΣΔΕΥ Βορείου Αιγαίου, οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία από την 1η έως και τις 3 Σεπτεμβρίου 2021 απευθείας στη σχολική μονάδα-έδρα του Σ.Δ.Ε.Υ. στο οποίο τοποθετούνται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης (η οποία θα εκδοθεί την Τρίτη 31/08/2021). Για εξαιρετικούς λόγους οι προσλαμβανόμενοι σε Σ.Δ.Ε.Υ. μπορούν να προσέρχονται για ανάληψη υπηρεσίας αντί της έδρας του Σ.Δ.Ε.Υ. και στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Η σύμβαση όλων των ανωτέρω αναπληρωτών εκπαιδευτικών / μελών ΕΕΠ λήγει στις 30/6/2022.