Ανακοινώσεις
Παρασκευή Μάιος 27, 2022
logo_001.jpg

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΕ ΣΔΕΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ)

Σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:

1) Κατόπιν πληροφόρησης από το Υ.ΠΑΙ.Θ., για τη φετινή χρονιά (2021-2022) δεν θα ισχύσει η υποχρέωση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών / ΕΕΠ, που προσλαμβάνονται σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και ΣΔΕΥ, για σύναψη ψηφιακής σύμβασης. Ως εκ τούτου, οι σχολικές μονάδες, στις οποίες θα αναλάβουν υπηρεσία οι ανωτέρω αναπληρωτές, δε θα ακολουθήσουν τις διαδικασίες ψηφιακής σήμανσης στο myschool.

 

2) Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής /ΕΕΠ πριν την ανάληψη υπηρεσίας τους παρακαλούνται να έχουν συγκεντρώσει σε ηλεκτρονική μορφή (pdf, zip) τα κάτωθι δικαιολογητικά:

Α) Πιστοποιητικά Ταυτοποίησης

Β) Αντίγραφα των δικαιολογητικών των τυπικών προσόντων ένταξης στον κλάδο

Γ) Γνωμάτευση παθολόγου ή γενικού ιατρού, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη, η οποία να πιστοποιεί την υγεία του εκπαιδευτικού και την ικανότητα να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα ή του μέλους Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. να ασκήσει υποστηρικτικά καθήκοντα αντίστοιχα

Δ) Γνωμάτευση ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη, η οποία να πιστοποιεί την υγεία του εκπαιδευτικού και την ικανότητα να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα ή του μέλους Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. να ασκήσει υποστηρικτικά καθήκοντα αντίστοιχα

E) Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α' 95) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19,
ή βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α' 256),
ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου (βεβαίωση νόσησης) της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ' αρ. 2650/10.4.2020 (Β' 1298) κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας, όπως εκάστοτε ισχύει,
ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας,
ή βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (rapid test ή PCR test), έως 72 ώρες πριν την παρουσίαση τους, η οποία εκδίδεται είτε μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), είτε από τον ιδιωτικό φορέα που επιλέγεται.

Z) Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας Βιβλιαρίου Εθνικής Τράπεζας

H) Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (μόνο εφόσον υπάρχουν τέκνα. Σε περίπτωση τέκνου σπουδάζοντος ή υπηρετούντος τη στρατιωτική θητεία απαιτούνται και οι αντίστοιχες βεβαιώσεις φοίτησης ή υπηρέτησης)

Θ) Αποδεικτικά έγγραφα για ΑΦΜ και ΔΟΥ, ΑΜΑ, ΑΜΚΑ

Ι) Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας  που τυχόν διαθέτουν,  σε φορείς του δημοσίου. (Προτείνεται οι εν λόγω αναπληρωτές να έχουν σε ηλεκτρονική μορφή και τις προϋπηρεσίες σε δημόσια σχολεία, οι οποίες είναι καταχωρημένες στο ΟΠΣΥΔ, σε περίπτωση που αυτές ζητηθούν)

ΙΑ) Μεταπτυχιακούς Τίτλους Σπουδών (και αναγνώριση  από το ΔΟΑΤΑΠ για όσους προέρχονται από το εξωτερικό)

ΙΒ) Πρόσφατη Βεβαίωση ενσήμων τύπου ΑΣΕΠ

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά με ευθύνη των εν λόγω αναπληρωτών θα υποβληθούν στην υπηρεσία μας αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

3) Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής / ΕΕΠ κατά την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας θα καταθέσουν στα ΚΕΔΑΣΥ ή στις σχολικές μονάδες τοποθέτησής τους τα κάτωθι δικαιολογητικά:

Α) Υπεύθυνη δήλωση (αρχείο) με ημερομηνία αυτή της ανάληψης υπηρεσίας

Β) Απογραφικό δελτίο (αρχείο) με ημερομηνία αυτή της ανάληψης υπηρεσίας

Γ) Αίτηση αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και αναγνώρισης προϋπηρεσίας για μισθολογική κατάταξη (αρχείο) με ημερομηνία αυτή της ανάληψης υπηρεσίας

Δ) Υπεύθυνη δήλωση για αναγνώριση προϋπηρεσίας (αρχείο) με ημερομηνία αυτή της ανάληψης υπηρεσίας

Ε) Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α' 95) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19,
ή βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α' 256),
ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου (βεβαίωση νόσησης) της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ' αρ. 2650/10.4.2020 (Β' 1298) κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας, όπως εκάστοτε ισχύει,
ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας,
ή βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (rapid test ή PCR test), έως 72 ώρες πριν την παρουσίαση τους, η οποία εκδίδεται είτε μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), είτε από τον ιδιωτικό φορέα που επιλέγεται.

Τα δικαιολογητικά που θα υποβάλλουν οι αναπληρωτές κατά την ανάληψη υπηρεσίας τους, με ευθύνη των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και των ΣΔΕΥ θα υποβληθούν άμεσα (την ίδια ημέρα και ώρα με την ανάληψη της υπηρεσίας) στην υπηρεσία μας μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Ειδικά, οι σχολικές μονάδες έδρες των ΣΔΕΥ θα υποβάλλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά και στην πλατφόρμα invoices της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υ.ΠΑΙ.Θ., σε μεταγενέστερο χρόνο, λόγω του ότι δεν έχει παραμετροποιηθεί ακόμα από την Κεντρική Διοίκηση. Για το σχετικό θέμα θα ενημερωθούν οι σχολικές μονάδες.

Παρακάτω επισυνάπτεται η Απόφαση τοποθέτησης των αναπληρωτών ΕΕΠ σε ΣΔΕΥ Βορείου Αιγαίου:

Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών ΕΕΠ σε Σχολικές Μονάδες του/των ΣΔΕΥ Βορείου Αιγαίου