Ανακοινώσεις
Πέμπτη Ιούνιος 08, 2023
logo_001.jpg

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ (ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ)

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ.  2520/16-06-2021/ΣΟΧ 1/2021 ΑΝΑΝΟΙΝΩΣΗ (ΑΔΑ: ΨΙΞ146ΜΤΛΗ-ΧΨΞ), προσκαλεί όσους/όσες επιθυμούν να προσληφθούν, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Σχολικής Μονάδας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων που εδρεύει στη Λέσβο. Για περισσότερες πληροφορές ανατρέξτε στα παρακάτω συνημμένα αρχεία:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2021

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 10.06.2021

ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΧ1 2021

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ