Ανακοινώσεις
Παρασκευή Μάιος 27, 2022
logo_001.jpg

ANAKOINΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ (ΣΟΧ 1/2021)

Μετά την κατάρτιση και την ανακοίνωση από την Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου των Πινάκων Κατάταξης υποψηφίων ΔΕ οδηγών και ΔΕ συνοδών σχολικού λεωφορείου, σύμφωνα με την 2520/16-06-2021/ΣΟΧ 1/2021 Ανακοίνωση (ΑΔΑ: ΨΙΞ146ΜΤΛΗ-ΧΨΞ), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της σχολικής μονάδας του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου (ΕΑΕ) Μυτιλήνης (Δήμος Μυτιλήνης)

καλούνται

να παρουσιαστούν στην Υπηρεσία μας (Δ/νση: Ελευθερίου Βενιζέλου 26, 1ος Όροφος, Μακρύς Γυαλός Μυτιλήνη) μέχρι και την Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021προκειμένου να παραλάβουν Παραπεμπτικό Έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου προς Παθολόγο ή Γενικό Ιατρό και Ψυχίατρο και σχετική Υπεύθυνη Δήλωση περί κωλύματος οκτάμηνης απασχόλησης, οι παρακάτω υποψήφιοι:

Κωδικός Θέσης: 101, Ειδικότητα: ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

Μάρκου Ευστράτιος του Βλάσιου

Κωδικός Θέσης: 102, Ειδικότητα: ΔΕ ΣΥΝΟΔΩΝ

Αναγνώστου Βλοτίνα του Μιλτιάδη

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά στην Υπηρεσία μας το αργότερο μέχρι και την 29η Σεπτεμβρίου 2021, προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία της πρόσληψης. Η μη υποβολή των δικαιολογητικών συνεπάγεται τη μη πραγματοποίηση της πρόσληψης για το συγκεκριμένο υποψήφιο.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 

ΜΑΡΙΑ Χ. ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ