Προγράμματα & Δράσεις
Κυριακή Ιούλιος 12, 2020
logo_001.jpg

Δράσεις ομαλής μετάβασης μαθητών από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σχολείο και από το Δημοτικό Σχολείο στο ΓΔράσεις ομαλής μετάβασης μαθητών από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σχολείο και από το Δημοτικό Σχολείο στο Γυμνάσιουμνάσιο (25-2-2015)

Δράσεις ομαλής μετάβασης μαθητών από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σχολείο και από το Δημοτικό Σχολείο στο Γυμνάσιο

Και κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά θα υλοποιήσουμε στην Περιφέρειά μας δράσεις για την ομαλή μετάβαση των μαθητών μας από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο και από το Δημοτικό Σχολείο στο Γυμνάσιο. Η μέχρι τώρα εμπειρία μας από την υλοποίηση παρόμοιων δράσεων στις σχολικές μονάδες της Περιφέρειάς μας κατά τα τρία τελευταία σχολικά έτη, είναι πολύ ενθαρρυντική και λειτουργεί ενισχυτικά στην κατεύθυνση συνέχισης και διεύρυνσής τους. Κλειδί για την επιτυχία αυτών των δράσεων αποτελεί η καλή συνεργασία ανάμεσα σε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας: Δ/ντές σχολικών μονάδων, εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς.

Την ευθύνη για το συντονισμό και την ομαλή υλοποίηση των δράσεων αυτών στις σχολικές μονάδες, έχουν οι κατά τόπους Σχολικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι θα αποστείλουν αναλυτικές οδηγίες στις σχολικές μονάδες ευθύνης τους και θα διοργανώσουν ενημερωτικές συναντήσεις όπου αυτό χρειάζεται.  Είναι προφανές ότι λόγω της φύσης των δράσεων αυτών, απαραίτητο στοιχείο επιτυχίας αποτελεί η ανάπτυξη σχέσεων επικοινωνίας και συνεργασίας τόσο ανάμεσα στους Σχολικούς Συμβούλους όσο και ανάμεσα στις σχολικές μονάδες διαφορετικών βαθμίδων. Για το σκοπό αυτό καλό θα ήταν να οργανωθούν και να υλοποιηθούν συναντήσεις συνεργασίας τόσο σε επίπεδο σχολικών συμβούλων, όσο και σε επίπεδο σχολικών μονάδων.

Τέλος επισημαίνουμε ότι για την ομαλή διεξαγωγή των δράσεων ομαλής μετάβασης μαθητών από το Δημοτικό Σχολείο στο Γυμνάσιο, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός της πρόωρης διακοπής των μαθημάτων στα Γυμνάσια λόγω των ετήσιων προαγωγικών εξετάσεων. Για το λόγο αυτό καλό θα ήταν να αξιοποιηθεί το διάστημα Μαρτίου-Απριλίου.