Γενικά Θέματα
Παρασκευή Μάιος 27, 2022
logo_001.jpg

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Η Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει έως 14 Ιουνίου 2019 και ώρα 14:00, στα γραφεία της, προφορές που αφορούν στην προμήθεια των παρακάτω υλικών.
Προμήθεια πέντε (05) επιτραπέζιων Η/Υ και έντεκα (11) UPS
Προμήθεια πέντε (5) λογισμικών
Προμήθεια οκτώ (08) εκτυπωτών