Οικονομικά θέματα
Τετάρτη Οκτώβριος 05, 2022
logo_001.jpg

Πίνακας Εκτέλεσης Προϋπολογισμού 2015 (σύμφωνα με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν. 4305/2014) (18-8-2015)

Στον παρακάτω επισυναπτόμενο πίνακα παρατίθενται στοιχεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου από τον Ιανουάριο 2015 έως και τον Ιούλιο 2015 ως εξής:

Πίνακας Εκτέλεσης Προϋπολογισμού 2015 (σύμφωνα με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν. 4305/2014)