ΠΡΟΤΥΠΑ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Τρίτη Αύγουστος 09, 2022
logo_001.jpg

Κύρωση πινάκων κατάταξης της με αριθμ. 75/Ε.Ε.Π.Π.Σ. 1-7-2020 ( ΑΔΑ: ΩΔ2Σ46ΜΤΛΗ-ΖΟΕ) απόφασης της Ε.Ε.Π.Π.Σ

Σε εφαρμογή της παρ. 11 ,12,13,14,του αρθ. 19 «Διδακτικό προσωπικό» του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111 Α΄) κοινοποιούμε τους κυρωμένους πίνακες από την Ε.Ε.Π.Π.Σ υποψηφίων εκπαιδευτικών για τοποθέτηση σε Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021

Κυρωμένοι Πίνακες υποψηφίων εκπαιδευτικών για τοποθέτηση σε Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021